Promocija knjige Nermine Mujagić, ‘Višegrađanstvo’ u Kamernom teatru

Na sceni  Kamernog teatra 55, u utorak, 04. jula u 18:00 sati, održat će promocija knjige Nermine Mujagić, ‘Višegrađanstvo, analize i nove teorije na relaciji: država, građani i društvo’.

O knjizi će govoriti: Besim Spahić, Asim Mujkić i Zarije Seizović, dok će moderatorica biti Amna Tuzović.

Ulaz na promociju knjige je slobodan.

 

O AUTORICI KNJIGE

Nermina Mujagić diplomirala, magistrirala i doktorirala je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Završila je postdoktorski studij na Fakultetu za družbene vede u Ljubljani. Polja njezina istraživanja su društveni i politički konflikti, kultura ljudskih prava, građanske vrline, mediji i demokratizacija javne sfere.

Objavila je knjige: Politika kao spektakl: bacanje mreže u susjedov ribnjak (2013), Tihi govor Bosne (2010), Izvan politike (2007), Politička de/re socijalizacija i mediji (2004).
Iza nje je nekoliko koautorskih djela i publikacija koje su rezultat dugogodišnjeg rada u mnogobrojnim domaćim i međunarodnim istraživačkim projektima.

O KNJIZI

Vjerujući da se građanin najprije rađa u civilnom društvu, jedna od pretpostavki savremenog koncepta bosanskog državljanstva, pod nazivom ‘višegrađanstvo’ jeste da ono bude usmjereno ka državi. Etnobirokratska rigidnost i odsustvo demokratskih, modernih i liberalnih ideja u BiH ograničavaju kreiranje novih političkih diskursa koji bi stvorili drugačiju političku realnost od one koju trenutno živimo. Svjesna da ne postoji univerzalni obrazac političkog napretka, autorica dekonstruiše diskurse koji danas konstituišu sferu javnog i političkog u Bosni i Hercegovini, razgrćući prostor za (više)građanina ove zemlje. Kako usamljenom, poniženom građaninu BiH dati glas i snagu za solidarnost, akciju i kako odbosanskohercegovačkog društva napraviti pristojnu zajednicu sposobnu za emancipaciju i »proizvodnju« nade. Zamišljanje dostojnije budućnosti nije samo analitičko i teorijsko, nego pre svega moralno pitanje kojim se autorica bavi u ovoj studiji.

VIDIMO SE U KAMERNOM!

 

Javna tribina “Budućnost Bosne i Hercegovine“

Javna tribina “Budućnost Bosne i Hercegovine“ održat će u organizaciji beogradskog nedjeljnika Vreme i Evropskog fonda za Balkan u srijedu, 10. maja u kinu Meeting Point sa početkom u 13 sati. O relevantnim pitanja bh. sadašnjosti i budućnosti govorit će profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Nermina Mujagić, profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Enver Kazaz, profesor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu, Dejan Jović te novinar Teofil Pančić dok će diskusiju voditi novinar nedjeljnika Vreme, Dejan Anastasijević. Ulaz na javnu tribinu za sve građane i građanke je slobodan.

Najavljujući održavanje javne tribine, glavni i odgovorni urednik nedjeljnika Vreme, Filip Švarm, istakao je da je bez stabilne i prosperitetne Bosne i Hercegovine nezamisliv mir i dobrosusjedska saradnja zemalja bivše Jugoslavije. “Vjerujem da je konačno nastupilo vrijeme da se o budućnosti Bosne i Hercegovine otvori dijalog sa pozicije bazičnih interesa svih njenih građana, a ne sa pozicije nacionalističkih, političkih i ekonomskih elita. Javna tribina nedjeljnika Vreme je jedan od malih, ali pravih koraka u tom pravcu“, rekao je Švarm te dodao da zbog nacionalističke retorike regionalnih lidera građani i građanke Bosne i Hercegovine i regiona decenijama trpe neizmjernu štetu.

Ljude sa ovih prostora toliko toga spaja, a tako malo dijeli da bi živote proveli kao taoci nacionalističkih i autoritarnih struktura koje čine sve da konzerviraju postojeće stanje nacionalnih napetosti i nepovjerenja“, naveo je Švarm te pozvao građane i građanke da dođu na javnu tribinu i aktivno se uključe u diskusiju.

Bosna i Hercegovina kao da se zamrzla u 1995. godini kada je Daytonskim sporazumom okončan krvavi rat. Etničke granice jednako su čvrste, do sučeljavanja sa prošlošću nije došlo, a socijalna i ekonomska situacija je zabrinjavajuća. Uprkos znatnim donacijama Zapada, rogobatna državna i ustavna konstrukcija paralizira zemlju.

Dvadeset i dvije godina otkad je oružje zamuklo i dalje su otvorena pitanje da li su rješenja definirana u Daytonskom sporazumu održiva, da li će država BiH biti održiva u budućnosti, da li je treba preusmjeriti i u kojem pravcu? Dojam je da se razna druga pitanja otvaraju gotovo svakodnevno dok se raspiruju političke strasti i opšta društvena temperatura ponovo raste.

Ovo je druga od tri diskusije o temi “Budućnost Bosne i Hercegovine“. Prva je održana u Beogradu 30. marta, dok će posljednja biti održana u Zagrebu krajem maja 2017. godine.