Nacrt prijedloga za uvođenje eksperimentalnog plana i programa u Srednjoj strukovnoj školi u Jajcu

U cijelosti objavljujemo prijedlog Inicijative “Bolja škola” kojim bi bila spriječena diskriminacija djece po etničkoj osnovi u Srednjoj strukovnoj školi u Jajcu

 

Odlukom od 20.03.2017. godine Skupština Srednjobosanskog kantona je usvojila odluku o formiranju srednje škole u Jajcu u kojoj bi se nastava izvodila po federalnom planu i programu. Osim što je takva odluka protivna zakonu, međunarodnim konvencijama i potpisanim sporazumima (Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanje u BiH, Privremeni sporazum o zadovoljavanju posebnih potreba i prava djece povratnika, Zakon o zabrani diskriminacije BiH, Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH iz 2014.,  preporuke Vijeća Evrope i UN-a u vezi sa međunarodnim protokolima i konvencijama, kao sto je „Evropska konvencija o osnovnim ljudskim pravima i slobodama“ ili „Konvencija UN o pravima djeteta“, Preporuka koordinacije ministara obrazovanja i nauke u Federaciji BiH za „eliminisanje segregirajućih i podijeljenih struktura u odgojno-obrazovnim ustanovama u FBiH“, 2012.), ona također znači razdvajanje djece po etničkom principu.

Vijeća učenika srednjih škola iz Jajca usprotivila su se podjelama. Prve  proteste učenici su organizovali u junu 2016. godine istovremeno uputivši pismo protesta Ministarstvu obrazovanja SBK i ministrici Katici Čerkez na koje se spomenuto Ministarstvo i ministrica nisu oglasili. U periodu koji je uslijedio, učenike je podržao određeni broj profesora, građana, medijskih, javnih i međunarodnih institucija.

U znak podrške učenicima formirala se i grupa ”Bolja škola” iza koje ne stoji nikakva politička partija niti se rukovodi ikakvim interesima, osim humanističkim, a čiji je motiv  prvenstveno vjera u bolji i pravedniji obrazovni sistem,

Osim što su se učenici protivili razdvajanju, bilo je potrebno i da shvate nedostatke školskog sistema koji su pohađali i osvijeste pogubne posljedice koje podijeljen obrazovni sistem ima za BiH. Zbog toga bi jedino pravo rješenje bilo stvaranje alternative postojećim nastavnim planovima i uvođenje jedinstvenog nastavnog plana i programa. O tome smo se osvrnuli u tekstu pod nazivom: Ni podjela ni zadržavanje stanja status quo – za obrazovanje u Jajcu postoji bolje rješenje

U saradnji sa Školegijumom – magazinom za pravednije obrazovanje, u periodu od novembra 2016. do februara 2017. godine, organizovali smo predavanja i radionice na kojima su nastupili Snježana Kordić, Nenad Veličković, Dejan Ilić, Drago Bojić i Namir Ibrahimović. Cilj im je bio potaknuti razvoj kritičke svijesti kod učenika i profesora koja može voditi samo reformi postojećeg obrazovnog sistema.

Eksperimentalni plan i program u Srednjoj strukovnoj školi ”Jajce”

Prema članku 37. Zakona o srednjem školstvu Srednjobosanskog kantona, radi utvrđivanja novih oblika i sadržaja rada, Ministarstvo može jednu ili više škola proglasiti eksperimentalnom ili osnovati eksperimentalnu srednju školu. Sami učenici su svojom pobunom i nepristajanjem na nametnutu podjelu, pokazali da teže novim oblicima i sadržajima rada. Rezultate potvrđuje i anketa koja je provedena među učenicima, roditeljima i nastavnicima u Srednjoj strukovnoj školi ”Jajce”. Na pitanje da li su za postojeći sustav (hrvatski plan i program), podjelu postojećeg sustava (formiranje škole po bosanskom planu i programu) ili formiranje jedinstvenog nastavnog plana i programa, većina se izjasnila u korist JEDINSTVENOG NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA (59% roditelja, 51% učenika i 77% nastavnika). Smatramo da nam ovi podaci također daju legitimitet za korištenje Srednje strukovne škole ”Jajce” kao pilot škole koju bi Ministarstvo proglasilo eksperimentalnom i u kojoj bi uvelo jedinstven nastavni plan i program (naročito jer je ova srednja škola već bila izabrana kao pilot škola za provođenje inkluzivnih obrazovnih politika i praksi na projektu Evropske unije i Vijeća Evrope Regionalna podrška inkluzivnom obrazovanju“, zbog čega i ima prefiks inkluzivna škola). Njime bi se spriječilo razdvajanje učenika, a također i postiglo uvažavanje identitetske i kulturološke posebnosti.

Nastojali smo ponuditi konkretne korake kojim bi takva eksperimentalna škola mogla zaživjeti od početka naredne školske godine. Ponuđeno rješenje predstavlja privremeno rješenje koje bi moglo biti implementirano odmah, dok bi se paralelno trebalo raditi na trajnom rješenju koje se ne bi odnosio samo na spomenutu školu, nego i na druge škole u Bosni i Hercegovini. Eksperimentalni period i privremeno rješenje bi se mogli odrediti na period od tri ili četiri godine – ovisno od trajanja školovanja jedne generacije u stručnoj školi (trogodišnje i četverogodišnje škole) s početkom od prvog razreda generacije 2017/2018.

Koraci:

1) Formalni preustroj škole koja ide po hrvatskom planu i programu u školu koja ide po BHS jeziku, jeziku konstitutivnih naroda BiH

2) Uspostavljanje multinacionalne uprave škole

3) Uvođenje grba grada Jajca na svjedodžbu umjesto postojećeg grba Herceg-Bosne (škola je na općinskom nivou, bez obzira na obrazovanje koje je na kantonalnom)

4) Davanje izbora učeniku da se na svjedodžbi nacionalno ne opredijeli ili se opredijeli kao manjina koja ne pripada u jednu od tri konstitutivne kategorije

5) Uvođenje nacionalne grupe predmeta po izboru učenika (BHS jezici, historija, geografija) kao privremeno rješenje; nacionalna grupa predmeta su predmeti na kojima bi se dalje trebalo raditi da bi postali zajednički svima i prihvatljivi u skladu sa načelima inkluzije i interkulturalnosti (formiranje zajedničkih udžbenika)

5.1. Zaposliti nastavnike nacionalnih predmeta koji do sada nisu bili uključeni u nastavni plan škole (neovisno od etničke pripadnosti nastavnika, samo u skladu sa stručnom kompetencijom)

5.2. Dati mogućnosti postojećim nastavnicima nacionalnih predmeta da predaju nacionalne predmete prilagođene federalnom nastavnom planu i programu

5.3. Senzibilizirati nastavnika za potrebe učenika koji ne potpadaju u dvije dominantne kategorije (uvažavanje karakteristika ostalih i manjina)

6) Uvođenje izborne grupe predmeta (vjeronauk, kultura religije) – predmeti koji ne bi trebali ulaziti u prosjek

7) Otvaranje škole prema daljoj inkluziji učenika sa različim profilima i potrebama

Zaključak ili put ka trajnom rješenju

Iz navedenih koraka privremenog rješenja koje predlažemo ispred Bolje škole jasno je da je potrebno još mnogo toga uraditi da bi se došlo do trajnog rješenja. Međutim, trajno rješenje nije problem jajačkih srednjoškolaca i Jajca, ono je problem cijele Bosne i Hercegovine. To rješenje bi podrazumijevalo postojanje jednog jedinstvenog nastavnog plana i programa za sve učenike, bez obzira na njihovu vjersku, etničku i svaku drugu pripadnost. Na tom putu je krucijalno formiranje udžbenika koji bi sadržajno bili prihvatljivi svima, a što bi se moglo postići kroz radove radnih grupa koje bi činili  stručnjaci, predavači svih nacionalnih programa. Taj cilj bi trebao biti krucijalan za obrazovnu politiku Bosne i Hercegovine jer postojeći, podijeljeni obrazovni sistem može voditi samo daljem produbljivanju razlika i još crnjoj budućnosti. Naposlijetku, pogubne posljedice prisutnog segregacijskog sistema već osjećamo i zato trebamo raditi na njegovoj reformi, a ne na daljem utvrđivanju i odobravanju. Ambasador OSCE-a Jonathan Moore je govoreći o ovome također istaknuo da su postojeće podjele u obrazovnom sistemu  štetne za djecu i državu, te se moraju ukloniti. On tvrdi da je od suštinskog značaja zagovarati toleranciju, suživot i pomirenje, kako bi se odgojile uspješne buduće generacije građana i lidera BiH.

Trajno rješenje bi također značilo da se u zajednici gdje imamo jednu dominantnu etničku skupinu, etničke skupine koje su u manjini ne trebaju prilagođavati dominantnoj kulturi (na primjer, djeca Srbi opredijeliti da li da pohađaju školu po federalnom ili hrvatskom planu). Ono znači da se u obrazovne ustanove treba uvesti princip interkulturalnosti koji je posljedica složene kulturne raznolikosti društvene zajednice jer jedino on vodi afirmaciji svačije različitosti i identiteta nedominantnih društvenih skupina. (Spajić-Vrkaš i sur, 2004)

Uvođenje eksperimentalnog privremenog rješenja u Srednju strukovnu školu ”Jajce” bi predstavljalo prvi korak koji vodi u tom smjeru (utoliko više što su sami učenici, profesori i građani koji ih podržavaju pokazali da ŽELE da idu u tom smjeru). Koncept podijeljenog obrazovanja u Srednjoj strukovnoj školi ”Jajce” nije u skladu sa željama učenika, njihovih roditelja i zaposlenih u toj školi i oni se umjesto njega zalažu za ideje multikulturalnosti i zajedništva.

Obrazovanje bi trebalo biti najvažnije pitanje jednog društva. Dobro i kvalitetno obrazovanje je garancija pozitivnog društvenog razvoja i napretka. Zato molimo nadležne da ovom problemu pristupe gledajući u budućnost i uviđanjem katastrofalnih posljedica koje postojeća obrazovna politika rukovođena političkim interesima, a ne humanističkim vrijednostima, može voditi.

Ideju za nacrt ponudilo je nekoliko članova Bolje škole od kojih su većina zaposlenici Srednje strukovne škole ”Jajce”.

NAPOMENA: Spomenuti koraci predstavljaju prijedlog otvoren za dalje izmjene i dopune. Članovi Bolje škole su otvoreni za sve potencijalne sugestije, kritike i rješenja, te pozivaju sve one koji smatraju da im mogu pomoći da im se pridruže.

Kontakti:

PODRŠKA SREDNJOŠKOLCIMA JAJCA

email: skolabolja@gmail.com

Članovi Bolje škole:

Iva Ištvanić, prof. hrvatskog jezika

Nestor Ruiz, socijalni radnik

Sabina Ruždijić, prof. matematike i fizike

Josipa Kulenović, prof. engleskog jezika

Amela Kavazbašić, prof. bosanskog jezika

Josipa Bogić, prof. hrvatskog jezika

Emina Žuna, prof. psihologije

 

Nacrt je upućen na sljedeće adrese:

n/p: ministrica Katica Čerkez

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna

Stanična 43, Travnik

n/p: načelnik Edin Hozan

Općina Jajce

Nikole Šopa, Jajce

n/p: Školski odbor i ravnatelj škole

Srednja strukovna škola ”Jajce”

Berte Kučere 3, Jajce

Inicijativa “Bolja škola”

„Zajedno stvaramo“

U organizaciji Nansen dijalog centra Sarajevo i  fondacije Schüler Helfen Leben (SHL) u Jajcu će od 6. do 8. maja/svibnja 2017. godine biti upriličena trodnevna manifestacija „Zajedno stvaramo“, sa ciljem podrške mladima u  donošenju odluka u tom bosanskohercegovačkom gradu.

Prvog dana 100 učesnika/ca manifestacije ”Zajedno stvaramo” u Jajcu okupljenima će predstaviti vlastite potrebe te označiti koja vrsta podrške im je neophodna. Ovom prilikom će SHL predstaviti 25 pozitivnih priča realizovanih tokom 25 godina djelovanja organizacije u BiH te predstaviti nominovane kandidate za ambasadore/ice aktivizma i najbolji projekat podržan od strane fondacije SHL u 2016. godini.

Drugog dana biće realizovana volonterska akcija sa 100 mladih u Strukovnoj školi u okviru koje će biti uređen enterijer i školsko igralište. Istog dana mladi će intervjuisati građane/ke o dobrim i lošim stranama života u Jajcu te ličnim razmišljanjima o životu u kontekstu lokalne zajednice. Istog dana će se organizovati  druženje na uređenom školskom dvorištu gdje će biti proglašeni ambasador/ica aktivizma i najbolji projekat podržan od strane fondacije SHL, kojeg će birati učesnici/e manifestacije.

Trećeg dana, 8. maja/svibnja 2017. na programu je konferencija u organizaciji Nansen dijalog centra Sarajevo pod nazivom ”Jajce-još jedna uspješna priča ili ..???”

Učenici/e Srednje strukovne škole u kojoj se manifestacija realizuje bili/e su dio programa i sveukupnog obimnog angažmana Nansen dijalog centra (NDC) Sarajevo koji je realizovan od 2009. godine u Jajcu.

Sa učenicima/cama Srednje strukovne škole, nastavnicama/cima i roditeljima realizirano je niz aktivnosti uz podršku školske administracije, općine i kantonalnog ministarstva obrazovanja. Jedan od važnih ishoda ovoga angažmana je uspostavljanje Nansen-foruma mladih graditelja/ica mira (NFYP) među učenicama/cima ove škole. Nakon uspostavljanja NFYP-a, učenice/ci su osmislili i realizirali brojne međuetničke lokalne i regionalne aktivnosti, uz podršku NDC-ovog nastavničkog alumnija i NKO-a.

Uprkos pozitivnim ishodima, tokom proljeća 2016, kantonalno ministarstvo obrazovanja donijelo je  odluku o uspostavljanju nove (paralelne) škole za Bošnjačke učenike/ce, na bosanskom jeziku, čime bi se učenice/ci podijelili na osnovu etničke pripadnosti/opredjeljenja.

Takvoj odluci, putem protesta, suprotstavila se grupa učenika/ca. Odluka je suspendovana, ispostaviće se samo na neko vrijeme.

Neki od članova/ica Nansen-foruma mladih graditelja bili su predvodnici/e ovog protesta što nam daje osnova da vjerujemo kako je riječ o rezultatima angažmana Nansen dijalog centra Sarajevo u Jajcu.

U svjetlu postojećih prilika, a nastojeći da se na adekvatan način zaokruži dvodecenijski rad NDC Sarajevo, u Jajcu će se organizovati međunarodna konferencija.

Na konferenciji će se raspravljati o značaju protesta, kao političkom činu par excellence, zasigurno bez presedana u novijoj istoriji BiH, ali i o značaju samih procesa koji su doveli do protesta.

Iskustva, potrebe, očekivanja i perspektive međuetničke saradnje i Uloga lokalnih i međunarodnih aktera u kreiranju uslova za društvene promjene nazivi su panela koji će u okviru konferencije biti organizovani, nakon čega će biti predstavljen Nansen dijalog pristup uz prezentaciju studije slučaja te u završnom dijelu konferencije otvoren prostor za dijalog na temu Jajca kao još jedne uspješne ili kratkoročno uspješne priče.

Na konferenciji učestvuju: predstavnici/ce lokalni vlasti, predstavnici škole, predstavnici/ce NFYP (Jajce, Zvornik, Bratunac i Srebrenica), predstavnici NKO (Jajce, Zvornik, Bratunac i Srebrenica), čelnici/ce škole, roditelji, predstavnici/ce Nansen dijalog mreže iz regije, predstavnici/ce međunarodne zajednice i mediji.

 

Jajce, još jedna uspješna priča???

Sastanak predstavnika/ca Nansen dijalog centra sa Nansen koordinacijskim odborom i Nansen forumom mladih graditelja i graditeljica mira će se održati u Jajcu, 29. marta 2017. godine u 13.30 u Srednjoj strukovnoj školi povodom predstojeće konferencije u organizaciji Nansen dijalog centra a povodom učeničkih protesta i neprihvatanja nacionalne segregacije unutar obrazovnog sistema.
Protesti učenika/ca nakon višegodišnjeg i obimnog angažmana Nansen dijalog centra u Jajcu dio su aktivizma kakav ne bilježimo u novijoj bh. povijesti i o čemu smatramo da je nužno razgovarati kako bismo ustanovili/e koji su ključni mehanizmi i na kojim stranama imamo partnerstva za prevazilaženje dosadašnjeg modela etno-nacionalnih podjela u osnovnim i srednjem obrazovanju u našoj zemlji.
U najkraćem, namjera nam je saznati je li Jajce, još jedna uspješna priča??? kako konferencija i nosi naziv.

U sveprisutnom deklarativnom modelu pomirenja nacionalna segregacija u obrazovnom sistemu dio je onoga o čemu se u javnom diskursu ćuti, a o problemima ”dvije škole pod jednim krovom” govore najčešće predstavnici/e nevladinog sektora i mediji.

Primjer Jajca nudi bitno drugačiju sliku i priča o školi i njenim đacima koji su se oduprijeli etno-nacionalnim podjelama rijetko je dobra vijest u sivoj bosanskohercegovačkoj svakodnevici, obilježenoj zagovaranjem na nivou forme o inkluzivnom obrazovanju i zanemarivanju ključnih problema koje segregacija unutar školstva generira.

Primjer pozitivne prakse koji navodimo je Srednja strukovna škola u Jajcu koja funkcionira kao multietnička škola u kojoj se u velikoj mjeri prepoznaje i priznaje etno-religijsko porijeklo i opredjeljenje učenika/ca.

Sa ovom školom, u okviru ukupnog sveobuhvatnog angažmana u Jajcu, Nansen dijalog centar (NDC) Sarajevo je sarađivao od 2009. godine. Sa njenim učenicima/cama, nastavnicama/cima i roditeljima realizirao je niz aktivnosti uz podršku školske administracije, općine i kantonalnog ministarstva obrazovanja. Jedan od važnih ishoda ovoga angažmana je uspostavljanje Nansen-foruma mladih graditelja mira (NFYP) među učenicama/cima ove škole. Nakon uspostavljanja NFYP-a, učenice/ci su osmislili i realizirali niz različitih međuetničkih lokalnih i regionalnih aktivnosti, uz podršku NDC-ovog nastavničkog alumnija i NKO-a.

Uprkos pozitivnim ishodima, tokom proljeća 2016, kantonalno ministarstvo obrazovanja donijelo je  odluku o uspostavljanju nove (paralelne) škole za Bošnjačke učenike/ce, na bosanskom jeziku, čime bi se učenice/ci podijelili na osnovu etničke pripadnosti/opredjeljenja.
Takvoj odluci, putem protesta, suprotstavila se grupa učenika/ca. Odluka je suspendovana, ispostaviće se samo na neko vrijeme.
Neki od članova/ica Nansen-foruma mladih graditelja bili su predvodnici/e ovog protesta što nam daje osnova da vjerujemo kako je riječ o rezultatima angažmana Nansen dijalog centra Sarajevo u Jajcu.
I nakon protesta, Nansenovi alumniji-članovi općinskog vijeća, pokazali su zanimanje za nastavak rada i učenicama/ima, nastavnicima, roditeljima, kao i lokalnim vlastima, radi očuvanja i korištenja tog momentuma, koji može obezbijediti održanje multietničke škole u političkoj situaciji koja stalno promovira etničke podjele.

Prvi korak na tom putu je međunarodna konferencija koju će Nansen dijalog centar Sarajevo u Jajcu organizovati 8 maja/svibnja 2017. godine. Na konferenciji bi se raspravljalo o značaju protesta, kao političkom činu par excellence, zasigurno bez presedana u novijoj istoriji BiH, ali i o značaju samih procesa koji su doveli do protesta. Potičući  na razumijevanje procesa koji su djelovali u pozadini protesta, konferencija može otvoriti prostor za daljnje unaprjeđenje i multiplikaciju modela djelovanja u domenu međuetničkih odnosa i izgradnje mira općenito u BiH.