Irfan Handukić: Retrospektiva i promocija monografije

Otvaranje  retrospektivne izložbe i promocija monografije Irfana Handukića održaće se u utorak 20.03.2018. godine u 18:00 u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Retrospektivna izložba i monografija Irfana Handukića su nastale u povodu obilježavanja 46 godina njegovog umjetničkog stvaranja i djelovanja na likovnoj sceni. Retrospektivna izložba će biti otvorena za posjetioce do 05.04.2018. godine.

Irfan Handukić jedan je od predstavnika savremene bosanskohercegovačke grafike srednje generacije. Uporedo sa grafikom bavi se i slikarstvom. Jedan je od umjetnika predstavnika Nove slike ili tzv. novog slikarstva kao novog internacionalnog umjetničkog pokreta  na domaćoj likovnoj sceni sredinom 80-ih godina 20. vijeka.

Njegov grafički opus duboko je prožet evropskom umjetničkom tradicijom, njezinim multikulturalnim komponentama, ali i onim univerzalnim iz islamskog kulturnog kruga, koje se ne temelje na njihovim teološkim vrijednostima, već na isprepletenosti kulturološkog, humanističkog, etičko-estetičkog naslijeđa u kojem leže stimulativni duboki poticaji za oblikovanje i izražavanje u ovom mediju.

Biografija:

Irfan Handukić (1950, Bihać) diplomirao je na Pedagoškoj akademiji u Sarajevu, na Likovnom odjelu 1972. godine, a potom grafiku na Pedagoškom fakultetu u Rijeci, na Odsjeku za likovne umjetnosti u klasi profesora Josipa Butkovića 1979. godine. Magistrirao je grafiku na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu 1999. godine u klasi profesora Dževada Hoze, a doktorirao je pedagoške nauke na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2008. godine.

Predaje na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu u zvanju redovnog profesora.

Tokom svoje karijere pedagoga i predavača objavio je dvije knjige, Grafika u likovno-pedagoškom radu (2005) i Metodika i kultura likovnog odgoja (2008), obje u izdanju izdavačke kuće Sarajevo Publishing. Od 1995. do danas je u domaćoj periodici  i časopisima objavio više od dvadeset autorskih naslova iz oblasti likovne kulture. Recenzirao je desetak školskih udžbenika i drugu literaturu za potrebe Federalnog ministarstva nauke i obrazovanja BIH. Član je ULUBIH-a i Društva likovnih umjetnika Zenice od 1977. godine.

Stalni je član stručne selekcione komisije pri Muzeju savremene umjetnosti u Teheranu (Iran) za Bijenale umjetnosti zemalja islamskog svijeta (International Biennial Of Islamic World – Tehran Museum of Contemporary Art TMCA). Gostujući je profesor i redovni mentor za magistarske i doktorske studije pri Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjaluci, a predaje i na Islamskom pedagoškom fakultetu – Zenica. Živi u Sarajevu i Zenici.

Izlagao je  na preko 60 samostalnih izložbi i 180 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

Najznačnije nagrade:

1976 – Zenica (BiH) – VI Aprilski salon nagarda za slikarstvo Likovne galerije Zenica

1981 – Nikšić (Crna Gora) – III Septembarski salon mladih umjetnika Jugoslavije, Nagrada za slikarstvo

1982 – Brčko (BiH) – II Bijenale SLPBIH, Nagrada za slikarstvo galerije „Rižah Štetić“, Brčko

1987 – Pljevlja (Srbija) – Prva nagrada za grafiku jugoslovenskih umjetnika „Pivo Karamatijević“

2001 – Aqui Terme (Italija) – V Biennale Europea per incisiones/ V Evropsko bijenale grafike

2003 – Zenica (BiH) – Aprilski salon 03, Nagrada za grafiku

2006 – Soncino (Italija) – 1. Concoroso Internazionale Ex libris Soncino

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  1. SINIŠA VIDAKOVIĆ: Akademija likovnih umjenosti, Univerziteta u Sarajevu kao izdavač uz suizdavaštvo Umjetničke galerije BiH, Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine, realizatori su obimnog monografskog djela, posvećenog umjetničkom i stvaralačkom radu dr. Irfana Handukića redovnog profesora ALU Sarajevo.

Monografija koja je sumarni i retrospektivni prikaz plodonosnog opusa uvaženog i osebujnog autora, kakav je Irfan Handukić, nastavak je ambicioznog projekta prisutnog i kod drugih izdavačkih  kuća, da serijalom serioznih i vrhunskih izdanja stanu u red respektabilnih hroničara naše savremene likovne umjetnosti.

Ovom, nesumnjivo tehnički kvalitativno,veoma sadržajno i po obimu reprezentativnom ostvarenju, prethodila su takođe monografska izdanja drugih izdavača,koja su našu aktuelnu umjetničku scenu  prikazala u svjetlu i poziciji koja joj nesumnjivo i pripada. Sveobuhvatnim i visokorazvijenim pristupom u monografskim predstavljanjima,putokaz su  sličnim i ozbiljnim ambicijama ALU u Sarajevu. Monografija o Irfanu Handukiću to jest njegovim likovnim djelima pruža kompleksan  pregled slikarstva i grafike u jednom vremenski jasno određenom okviru ( 1972-2017 ), u kojem je nastala ogromna produkcija njegovih vrhunskih umjetničkih ostvarenja, što i jeste jedan od razloga da se jednom potpunom umjetničkom zrenju, u finalu određenom od umjetnika i izdavača, podari ovakvo monografsko obličje.

 Za realizaciju jednog ovakvog obimnog djela, koje istovremeno odražava bremenitu misao samog autora, a i aktuelni nivo spoznaja u oblasti savremene umjetnosti, angažovan je tim stručnjaka i vrhunskih autora.Tekstove o pojedinim stvaralačkim fazama, slikarskoj poetici, razvoju, morfologiji, dijalogu sa recentnim svjetskim ostvarenjima, autorovim načelima i življenju umjetnosti, govore mnoga uvažena imena sa prostora ex Jugoslavije i drugih zemalja iz oblasti teorije i prakse likovne  umjetnosti.

Monografija o Irfanu Handukiću obuhvata 672 stranice koje čine opuse-poglavlja, stručne osvrte uz reprodukovana djela,oko ( 750 reprodukcija),  Izbor galerija iz opusa slikarstva 1972-1997.; galerija iz opusa grafike 1982-2017.; biografiju-foto-album, izložbe, nagrade, priznanja; bibliografiju.Svakom pojedinačnom poglavlju pristupilo se koristeći model razvojne slikarsko-grafičke hronologije, kako nastanka djela, tako i personalne analize i korespodencije sa vremenom njihovog nastanka.

Opširni pregledi članaka o autoru i njegovim  likovnim  djelima, mnoštvo foto-priloga, bibliografske građe i podataka o sudjelovanju na važnim izložbama kod nas i u svijetu,trebaju  podstaći čitaoca da na jedan izuzetan način sagleda stvaralaštvo Irfana Handukića, koji vibrantno pobuđuje interesovanje kritike u svom dijalogu sa aktuelnom likovnom situacijom.

Po vokaciji i pedagog i umjetnik, doktor metodike koji je dao veliki doprinos razvoju naučnog rada na području metodike likovnih umjetnosti, razlog su više da se jedan specifikum ovaploćen u njegovom liku i djelu analizira u prepletu nauke i umjetničke praks. Ova bipolarna kompleksnost umjetnika kakav je Irfan Handukić, apsolutno opravdava kosmopolitski pristup izradi ovakve monografije, te u povezivanju svih odrednica u njoj, i nespornih činjenica koje su vrijedne za promišljanje o umjetnosti na prelomu vijekova, ovo djelo čine izuzetnim štivom za stručnu  pa i širu javnost.

Apsolutno  je za vjerovati, da ova monografija predstavlja najkvalitetniji izbor umjetničke i misaone produkcije koja je nastala u 46 godina stvaralačke prisutnosti Irfana Handukića na umjetničkoj sceni danas, a razlog za novo uzbuđenje ostaje otvoren u godinama koje dolaze i  nakon što je knjiga-ova Monografija  objavljena.

Vizinoarstvo izdavača ALU, uz zahvalnost autora i svima koji su doprinijeli da ovo djelo dospije do ruku čitalaca, otvara svijetlu stranicu našeg likovnog života i trajanja.

  1. maj 2016 Iz osvrta urednika dr. Siniša Vidaković

Otvaranje izložbe grafika Irfana Handukića u JAVA galeriji

Otvaranje izložbe grafika Irfana Handukića pod nazivom “Grafike retro – palimpsesta”, će se desiti 06. septembra u 19:00 sati u JAVA galeriji.

Iz teksta “Handukićev grafički retro-palimpsesta” koji je priredio Vitasević Branko

Irfan Handukić, slikar i grafičar, ovom izložbom predstavlja recentni izbor grafika većeg formata rađenih u tehnici duboke štampe, koje pripadaju ciklusu Retro-M.A; Retro M.A.V. (Retro-Media aestate; Retro Media aestate Veloss).
Irfan Handukić je umjetnik koji je već nekoliko decenija prisutan  u bosanskohercegovačkom likovnom životu ali i šire,  poznajemo ga prije svega kao slikara-grafičara sasvim osobne i izgrađene fizionomije. Predstavljeni radovi rezultat su dugogodišnjeg likovnog istraživanja u grafičkom mediju dubokog i visokog tiska, koji se fokusira na specifično značenje linije.

Višeslojnost i elegantna označavanja ljudske forme još više naglašavaju meditativnost koja je tipična za Handukićevo stvaralaštvo.
Posebno tematsko opredjeljenje – ženski akt – kojemu je Handukić privržen već dugi niz godina, 1985.-1997., ali i mnogo ranije, pokazuje nam da je ovaj umjetnik bio oslobođen dileme između figurativnog i nefigurativnog, dileme koja je pred njegovim djelima gubila svaki smisao u jednom vremenu.

Skoro kontinuiranim ponavljanjem formi Handukić nepretenciozno spaja koncept i emocije u vlastiti kod, pri čemu svaki detalj grafizma na otisku uvjetuje onaj sljedeći. Na grafičkim listovima optički percipiramo vehementno postavljene ženske figure u nevjerojatno intenzivnom specifičnom grafičkom duktusu u čijoj osnovi je isto tako crtački vješto i anatomski precizno oblikovanje tih bića.

Svoje grafičke površine puni ekspresivnim akcentima linijskog, pomoću intuitivno urezanih poteza iz kojih se izdvajaju tijela koja su predstavljena, gdje se pojedine njihove partije grafički zgušnjavaju sve do fizičke neprepoznatljivosti ili stoje u čisto korigiranim konturama nasuprot dominantnim partijama, pozadinama.

Na grafičkim kompozicijama  našao je saglasje  različito obrađene grafičke tehnike s kojom  nakon digitalno obrađene fotografije – rabeći autorski snimak – fotografiju što bilježi dojmove prave fizičke stvarnosti, ističe posebno živote običnih ženskih  pojavnosti.
Iz korištenih  matrica Handukić reciklira oblike, preslagujući  ih formira jasne i dinamične kompozicije, s čime naglašava prostor kao važan  elemenat njegovih grafičkih uradaka .

O autoru:

Irfan Handukić je rođen u Bihaću 1950. godine. Završio Pedagoški fakultet u Rijeci, katedra likovnih umjetnosti i diplomirao grafiku (prof. Josip Butković) 1989. godine. Postdiplomski studij završio na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu 1999. godine i magistrirao grafiku (prof.Dževad Hozo). Doktorirao Metodiku likovne umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 2008. godine. Redovni je profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, Akademiji umjetnosti univerziteta u Banjoj Luci i Islamsko pedagoškom fakultetu u Zenici.
Dobio je nekoliko nagrada: 1976. godine VI Aprilski salon, nagrada za slikarstvo Likovne galerije Zenica; 1981. godine III  Septembarski salon mladih umjetnika YU, nagrada salona za slikarstvo, Nikšić; 1982. godine II Biennale Saveza likovnih pedagoga BiH, nagrada za slikarstvo galerije Rizah Štetić, Brčko; 1983. godine Nagrada Umjetničkog savjeta ULUBiH Sarajevo iz (Fonda „Moša Pijade“); 1987. godine XVII. Aprilski salon YU umjetnika, nagrada salona za grafiku, Doboj; Izložba grafike YU umjetnika, Prva nagrada za grafiku “Pivo Karamatijević” Međurepublička zajednica kulture Pljevlje; 2001. Italy, V Biennale Europea per  incisione (graphics), Acqui Terme Italy; 2003. godine   Aprilski salon, nagrada salona za grafiku Muzej i likovna galerija Zenica; 2006. godine  Italy, 1. Concorso Internazionale ex Libris Soncino; 2010. godine Spain, Madrid-XI Bienal Internacional De Grabado “Novacaixagalicia“ (Honourable mentions). Priredio je više od 60 samostalnih izložbi u zemlji i inozemstvu, učestvovao na preko 180 internacionalnih izložbi grafike. Autor je djela “Grafika u likovno pedagoškom radu“ (2005), “Metodika i kultura likovnog odgoja“ (2008), Objavio je preko dvadeset stručnih teorijskih radova i učesnik nekoliko značajnih simpozija i savjetovanja sa autorskim radom. U toku je objavljivanje Likovne Monografije IRFAN Handukić.