Green Council je danas održao konferenciju

U okviru projekta “Zelene javne nabavke i zeleni projekti Tržišni mehanizmi zaštite okoliša u funkciji obezbjeđenja održivog razvoja“  Green Council je danas odrzao konferenciju sa ciljem prezentacije rezultata istraživanja do kojih se došlo kroz niz intervjua sa lokalnim stručnjacima i kroz diskusiju na dva konsultativna sastanka organizovana u Visokom i Sarajevu. Ovim istraživanjem željelo se ukazali na ekonomske, socijalne i druge posljedice koje nosi nedostatak tržišnih mehanizama finansiranja kao što su zelene takse i zelene javne nabavke u strateškom planiranju u procesu evropskih integracija.
Okupili smo predstavnike institucija na svim nivoima vlasti,  predstavnike civilnog sektora privrede i akademske zajednice. Diskusija se razvila u pravom smijeru posebno na aktuelnim primjerima primjene zelenih javnih nabavki u projektima energijske efikasnosti na svim nivoima. Posebno bitna jeste svijest donosioca odluka na lokalnom nivou koji mogu već sada da primjenjuju logiku i kriterije zelenih javnih nabavki u svojim aktuelnim projektima. Ova tema je vaoma značajna bez obzira na odbijanja i lobiranja,  ona će svojom logikom nametnuti promjene kod odgovornih ljudi jer obezbjeđuje kvalitet i zdravlje građana i budućnost generacija. Rezulati istraživanja će poslužiti u budućnosti da se zagovaraju promjene i promovišu primjeri dobre prakse posebno na lokalnom nivou i u projektima energijske efikasnosti” istakla je u svom izlaganju Sanela Klarić predsjednica udruženja GC.
Konferencija je takodjer omogućila istraživačima i svim partnerima u projektu da promovišu finalne nalaze istraživanja te prodiskutuju ovu važnu temu i dogovore način promocije, razmjene, zagovaranja i usvajanja važnih infomacija za održivi razvoja u budućnosti BiH i regiona.Želja je bila na jednom mjestu okupiti predstavnike vlasti, međunarodnih i nevladinih organizacija, donatora,  industrije, privrede, akademije kako bi se razvila pozitivna diskusija i  kroz sinergijsko djelovanje došlo do konstruktivnih rješenja i prijedloga za uvođenje optimalnih rješenja zelenih taksi i zelenih javnih nabavki u BiH.
Projekat se realizira uz finansijsku podršku Hainrich Bolle Fondacije u BiH.

Green Council organizuje konferenciju

U okviru projekta “Zelene javne nabavke i zeleni projekti Tržišni mehanizmi zaštite okoliša u funkciji obezbjeđenja održivog razvoja“ udruženje Green Council organizuje konferenciju sa ciljem prezentacije rezultata istraživanja do kojih smo došli kroz niz intervjua sa lokalnim stručnjacima i kroz diskusijuna dva konsultativna sastanka organizovana u Visokom i Sarajevu. Ovim istraživanjem želimo ukazali na ekonomske, socijalne i druge posljedice koje nosi nedostatak tržišnih mehanizama finansiranja kao što su zelene takse i zelene javne nabavke u strateškom planiranju u procesu evropskih integracija. Konferencija će se održati 16 novembra 2017. godine u hotelu Astra Garni, Kundurdžiluk 2 Sarajevo.

Konferencija će omogućiti istraživačima i svim partnerima u projektu da promovišu finalne nalaze istraživanja te prodiskutuju ovu važnu temu i dogovore način promocije, razmjene, zagovaranja i usvajanja važnih infomacija za održivi razvoja u budućnosti BiH i regiona.

Želja nam je da na jednom mjestu okupimo predstavnike vlasti, međunarodnih i nevladinih organizacija, donatora,  industrije, privrede, akademije kako bi se razvila pozitivna diskusija i  kroz sinergijsko djelovanje došlo do konstruktivnih rješenja i prijedloga za uvođenje optimalnih rješenja zelenih taksi i zelenih javnih nabavki u BiH.

Projekat se realizira uz finansijsku podršku Hainrich Boll Fondacije u BiH.

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas da nam se pridružite na promocija istraživanja  i date svoj doprinos u konstruktivnoj diskusiji te pomognete nam u budućim planovima zagovaranja ove važne teme u BiH.

16. novembar 2017. god.

 

Vrijeme

 

 

Aktivnost

 

10:30 – 11:00

 

11:00 – 11:10

Medijsko obraćanje

 

Uvodna riječ – Sanja Kapetina, MVTEO

 

11:10 – 11:30

 

 

Održivi razvoj; Jasminka Bjelavac HBS

 

 

11:30 – 12:00 Prezentacija istraživanja Zelene javne nabavke i zeleni projekti Tržišni mehanizmi zaštite okoliša u funkciji obezbjeđenja održivog razvoja“ Muhidin Zametica Green Council

 

 

12:00 – 13:00

 

13:00 – 13:15

 

 

13:15 – 14:00

Diskusija

 

Završna riječ i zaključci

 

 

Neformalno druženje uz osvježenje

 

 

Moderatorica konsultativnog sastanka Sanela Klarić Green Council

POZIV: RADIONICA za MEDIJSKE ORGANIZACIJE

Green Council tim Vas poziva da učestvujete u radu radionica “Stvaranje regulatornog osnova za jačanje konkurentnosti BiH proizvođača građevinskih proizvoda na EU i domaćem tržištu” i “Promocija prirodnih lokalnih materijala na BiH tržištu – podizanje svijesti o utjecaju materijala na zdravlje i okoliš” koje će se održati 23. i 24. juna 2016. godine u Sarajevu, sa početkom u 9,30 sati, u prostorijama Internacionalnog BURCH Univerziteta – 1. sprat. British room.

Ovim radionicama prethodile su radionice “Izolacijski proizvodi od prirodnih materijala” i “Certficiranje izolacijskog proizvoda od prirodnih materijala”na kojima su predstavljene značajne osobine i primjena izolacionih materijala od prirodnih sirovina (vuna slama), sa ciljem pronalaženja optimalnih rješenja za prevazilaženje postojećih barijera za poticaj proizvodnje i upotrebe ovih materijala u BiH. Pomenute radionice su nametnule potrebu za kreiranje hodovnika sa prijedlogom sistemskih rješenja za jačanje konkurentnosti BiH proizvođača građevinskih proizvoda na EU i domaćem tržištu, kako kroz regulatorni okvir u sistemskim rješenjima i poticanje proizvodnje građevinskih termoizolacionih proizvoda od prirodnih materijala, tako i kroz podizanje svijesti korisnika o istim.

S tim u vezi 23. juna planirano je održavanje radionice “Stvaranje regulatornog osnova za jačanje konkurentnosti BiH proizvođača građevinskih proizvoda na EU i domaćem tržištu” koja ima za cilj doći do prethodno navedenog hodovnika, a koji će pomoći nadležnim institucijama u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Distriktu Brčko, da unaprijede relevantne propise u ovoj oblast te doprinesu razvoju BiH privrede.

Obzirom na BiH administrativno ustrojstvo i ustavne nadležnosti, pomenutoj radionici će prisustvovati predstavnici resora sa svih nivoa vlasti BiH i
to: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Ministarstvo za prostorno uređenje, građenje i ekologiju RS, Odjel za ekonomski razvoj, kulturu i sport, Institut za standardizaciju BiH, Institut za akreditaciju BiH, Agencija za nadzor na tržištu BiH, predstavnici ovlaštenih instituta ili laboratorija za certificiranje i ispitivanje građevinskih proizvoda,te predstavnici proizvođača građevinskih proizvoda.

24. juna biće održana radionica pod nazivom “Promocija prirodnih lokalnih materijala na BiH tržištu – podizanje svijesti o utjecaju materijala na zdravlje i okoliš” koja ima za cilj pomoći promociju i podizanje svijesti javnosti o važnosti korištenja prirodnih, lokalnih materijala, umjesto korištenja „standardnih“ građevinskih proizvoda koji su nerijetko toksični, kratkog životnog vijeka i imaju visoku CO2 emisiju prilikom proizvodnje i transporta. Ova radonica je namjenjena prvenstveno širokom dijapazonu medijskih organizacija koje djeluju u BiH – od javnih servisa, privatnih TV kuća, web portala i slično.

Projekat je podržan od strane Ambasade Kraljevine Norveške u BiH.

Molimo Vas da prisustvo potvrdite najkasnije do 20.06.2016. putem emaila na adresu info@eehouse.green-council.org

Srdačno,
Green Council tim