Collegium artisticum – otvorenje izložbe Nusreta Pašića

0
Otvorenje izložbe istaknutog bosanskohercegovačkog umjetnika  Nusreta Pašića će biti upriličeno u galeriji Collegium artisticum, u srijedu, 15. novembra 2017. godine u 19:00 sati.

Na izložbi će biti predstavljeni radovi nastali tokom posljednjih sedam godina (u razdoblju od 2010. do 2017. godine) a koji do sada nisu izlagani.

Svi zainteresovani će izložbu moći pogledati do 2. decembra 2017. godine

(u terminima: Ponedjeljak-Petak od 10:00 do 18:00 sati i Subotom od 10:00 do 14:00 sati).
Ulaz u galeriju je besplatan.

 

NUSRET PAŠIĆ je rođen 1951. godine u Sarajevu.

Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu (1976.), a postdiplomski studij završio je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu (1983.). Živi u Sarajevu i radi kao profesor na Akademiji likovnih umjetnosti.

Izložba konkursnih radova za idejno rješenje “Austrijske kuće”

0
Otvorenje izložbe konkursnih radova za idejno rješenje “Austrijske kuće”će biti upriličeno u galeriji Collegium artisticum, u srijedu, 8. novembra 2017. godine u 18:00 sati.
 
Općina Centar je u suradnji sa Asocijacijom arhitekata u Bosni i Hercegovni i Službom za prostorno uređenje i komunalne poslove Općine Centar Sarajevo organizovala Javni, projektni, jednostepeni, anonimni arhitektonski konkurs za izradu idejnog rješenja objekta “Austrijska kuća”.

Cilj konkursa bio je unapređenje prostornih uslova za odgoj i obrazovanje u Općini Centar. Obnova “Austrijske kuće” može biti značajan činilac u razvoju kulture i umjetnosti kroz formu Dnevnog centra za zdravo odrastanje djece.

Prijavu za učešće u izradi konkursnog rješenja preuzelo je 49 kandidata, a do naznačenog roka u prostorije Općine Centar primljeno je 26 radova koji će biti predstavljeni na izložbi u galeriji Collegium artisticum.

Nakon analize pristiglih radova i obavljenog žiriranja, članovi stručnog žirija u sastavu: Alma Sadović, dipl.ing.arh, Amir Vuk, dipl.ing.arh. i Ibrica Jašarević dipl.ing.arh, dodijelili su prvu, drugu i dvije ravnopravne treće nagrade za arhitektonsko urbanističko rješenje objekta “Austrijska kuća”.

I Nagrada
Autori: Ilma Kobilica i Zejd Kobilica
Saradnica: Emina Alić
II Nagrada
Autorica: Ena Kukić
Saradnik: Dinko Jelečević
 
III Nagrada
Autorice: Selma Tafro i Aida Koluder-Agić
 
III Nagrada
Autorice: Dina Haljeta i Ilma Begičević
Izložba konkursnih radova za idejno rješenje “Austrijske kuće” će biti otvorena za posjete do 15. novembra 2017. godine, svaki dan (osim nedjelje) u terminu: 
Pon-Pet od 10:00 do 18:00 sati i Subotom od 10:00 do 14:00 sati.

Otvorenje izložbe “Od Bagdada do Pariza” autora Mensuda Keče

0

Otvorenje izložbe “Od Bagdada do Pariza” Mensuda Keče će biti upriličeno u galeriji Collegium artisticum, u subotu, 20. maja 2017. godine u 20:00 sati, u sklopu programa obilježavanja Međunarodnog dana muzeja i Evropske noći muzeja.

Izložba  će biti otvorena za posjete do 7. juna 2017,
svaki dan (osim nedjelje) u terminu: Pon-Pet od 10:00 do 18:00 sati i Subotom od 10:00 – 14:00 sati.

 

“OD BAGDADA DO PARIZA“

 Kraj XX i početak XXI stoljeća obilježen je razaranjem, stradanjem naroda, migracijama, uništavanjem našeg i svjetskog kulturno-istorijskog naslijeđa, uništavanjem nama poznatih kultura i naroda. Ovo je činjenica koja nas prati tokom zadnjih nekoliko decenija.

Kroz ovu izložbu, koja obuhvata radove nastale u periodu posljednjih petnaest godina, pokušavam skrenuti pažnju sveukupne javnosti na procese koji se dešavaju na globalnom planu. Procese koji mijenjaju geopolitičke i kulturne mape od Bagdada do Pariza.

Mijenja se fizionomija i Bliskog istoka i Evrope. Ono što je počelo na našim prostorima devedestih godina nastavlja se na globalnom planu (Azija, Afrika, Evropa). Izložba predstavlja moj pogled na te procese, a obuhvata segment radova koji se odnose na nas same i naše traume, te dio radova koji je “univerzalan“ i koji se odnosi na stvaranje novih temelja kulture i civilizacije koja sve manje liči na onu koju smo poznavali.

Izložba simboličkog naziva “Od Bagdada do Pariza“ se bavi problemom stvaranja “novih“ formi, novog komponiranja i dekomponiranja poznatog a sada oštećenog i uništenog. Ponovna izgradnja na ruševinama memorije.

Ova izložba bi se mogla zvati i “arhitektura skulpture“ jer kao umjetnik pokušavam ukomponovati stare, poznate forme u jednu novu “arhitektonsku“ cjelinu čija je bit skulptura.

Autor

BIOGRAFIJA

 Rođen u 1957. godine u Foči.

Srednju školu primijenjenih umjetnosti i Akademiju likovnih umjetnosti završio u Sarajevu 1980. godine.

 • Od 1982. godine član je Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine (ULUBiH)
 • Od 1997. do 2002. Predsjednik Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine. U ovom periodu pokrenuo reorganizaciju i obnovu Udruženja.
 • i 1999. Organizirao dva saziva internacionalnih umjetnika u porušenom Počitelju
 • Idejni tvorac i utemeljitelj “Godišnje izložbe BiH crteža“ Mostar
 • Pokrenuo kampanju za obnovu kolonije Počitelj i ispred ULUBiH-a rukovodio obnovom
 • Pokrenuo i rukovodio obnovom umjetničke galerije “Roman Petrović“
 • U periodu od 1997. do 2002. godine organizirao preko 50 izložbi u galerijima “Roman Petrović“ i “Collegium artisticum“, i u drugim prostorima u BiH i inostranstvu.
 • Organizirao izložbu ULUBiH-a u Dohi, Katar
 • – 2003. Organizirao dvije međunarodne kolonije na Ilidži, “Blažujska škola“
 • Boravio u USA (na poziv ambasadora USA-a Kauzlariča) na edukacijskom projektu “Art Management“
 • Član međunarodne asocijacije “Skulptora monumentalne skulpture“
 • Od 2001. do danas realizirao desetak projekata iz oblasti monumentalne skulpture u zemlji i inostranstvu, među kojima su najznačajniji:
 1. “Nermine, dođi…“, Veliki park, Sarajevo
 2. “Totem“, Aula glavne željezničke stanice, Luxemburg, (međunarodna selekcija)
 3. “Spomenik ubijenoj djeci u opkoljenom Sarajevu“ (Prva nagrada na javnom konkursu)
 4. Skulptura “Ovo je naš dom“, Park skulpture, Teheran, Iran (međunarodna selekcija)
 5. Skulptura “Heroji Sarajeva“, Park skulpture, Čangčun, Kina (međunarodna selekcija)
 6. Spomenici Davorinu Popoviću i Mirzi Delibašiću (Prva nagrada na javnom konkursu)
 • Dobitnik više nagrada za crtež i skulpturu od kojih su najznačajnije:
 1. Prva nagrada na konkursu “Spomen obilježje ubijenoj djeci u opkoljenom Sarajevu“, Sarajevo
 2. Nagrada za minijaturu, Tuzla
 3. Prva nagrada na konkursu “Mirza i Davor“, Sarajevo

2001, 2004. i 2007. Nagrada za crtež “Collegium artisticum“, Sarajevo

 1. i 2003. Grand Prix, “Anale crteža“, Mostar
 2. Prva nagrada “Anale crteža“, Mostar
 • Realizovao 20 samostalnih izložbi i učestvovao na preko 100 grupnih i selektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu.
 • Učesnik na više od 50 umjetničkih kolonija, simpozija, akcija i humanitarnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

Collegium artisticum: Izložba mladih autora i autorica “YEBIHA”

0

IZLOŽBA MLADIH AUTORA I AUTORICA

“YEBIHA“

Galerija COLLEGIUM ARTISTICUM

 1. maj – 20. maj 2017.

Otvorenje izložbe: subota, 06. maj 2016. godine, od 18:00 do 22:00

U sklopu manifestacije “Dani Kantona Sarajevo“

 

U subotu, 06. maja 2017. godine, u sklopu manifestacije “Dani Kantona Sarajevo“, u galeriji Collegium artisticum će biti otvorena Izložba mladih autora i autorica, pod nazivom “YEBIHA“ (Young Emerging B&H Artists).

Na izložbi će biti predstavljeni radovi 13 mladih bosanskohercegovačkih autora i autorica koji svojim individualnim ili zajedničkim djelovanjem i aktivnostima učestvuju u kreiranju kulturne i umjetničke scene našeg grada i države.

Naziv izložbe ima i simboličko značenje, upućuje na pojam slobode, promjene, pokretljivosti, avanture i dinamičnosti.

Akcenat izložbe je na procesualnosti, transformacijskom činu, intervencijama u prostoru, na stvaralačkoj i tragalačkoj igri, na znatiželji, preispitivanju i potrebi da se reaguje na aktuelne društvene problemske situacije koje oni kao mladi autori i autorice uočavaju i prepoznaju.

 

Na izložbi učestvuju:

ALDIN MUSTAFI

ANESA KADIĆ

AZRA SUBAŠIĆ

DAMIR ŠABIĆ

DŽENAN HADŽIHASANOVIĆ

LAMIJA HALILAGIĆ

MAJA SKENDEROVIĆ

MAK HUBJER

MARKO FRANČEŠEVIĆ

MIRZA RAHMANOVIĆ

NARDINA ZUBANOVIĆ

VANJA SOLAKOVIĆ

ZLATAN HADŽIFEJZOVIĆ

 

Kustosica izložbe:

SANELA NUHANOVIĆ

Tehnička postavka:

JASMIN OSMANKOVIĆ

Dizajn plakata:

MILA MELANK

Nagrade Collegium artisticum 2017 ULUPUBIH

0
Halida Emrić za keramiku Una iz mog sna,
Adisa Vatreš Selimović za scenografiju i kostim Maestro i Margarita,
Čedomir Kostović za plakat No-T,
Saša Vidaković za vizuelni identitet MOBY
Aleksandra Nina Knežević za ilustraciju bojanki,
Amra Zulfikarpašić i Mila Melank za projekat Pišem ti bosančicom,
Imrana Kapetanović za fotografije Skojevka Minka,
GRAND PRIX je dobila Nataša Perković za trpezarijski sto i stolicu ELLE.
Collegium Artisticum je desetljećima najrespektabilniji prikaz likovnog života u Bosni i Hercegovini, izložba koja svojom selektivnošću promovira kvalitet i, u znatnoj mjeri, trasira kriterije kreativnog angažmana umjetnika. Izreći nagrade na izložbi tog ranga znači ucrtavati preporuke i puteve ka slijedećoj selekciji. Žiriranje je ozbiljan proces kritičkog mišljenja koji je djelo po sebi! Tako smo shvatili svoju zadaću.
Odlučili smo se za dodjelu nagrade za Održanje kontinuiteta projekta Bosančica, imajući na umu da je to izuzetno kompleksan projekat regionalnog kulturološkog značaja i ugleda. Nastao je na temelju posvećenosti Amre Zulfikarpašić, koja u uvodu izložene knjige “Pišem ti bosančicom” isuviše pojednostavljuje svoju pokretačku ulogu. Već dugo je ona svoju dizajnersku znatiželju posvetila bosančici, takvom upornošću i kvalitetom istraživanja da je uzrokovala nešto što je skoro dizajn – pokret regionalnog značenja. Navedena knjiga, ostvarena u okviru projekta UN – Dijalog za budućnost, koja u projekat pored dizajnerskog aspekta uključuje i teorijsko istraživački aspekt kroz tekstove Amre Zulfikarpašić i tekstove profesorice Filozofskog fakulteta u Sarajevu dr. Lejle Nakaš i uz radove Mile Melank na temu sevdalinki pisanih bosančicom, kao i uz knjigu Aleksandre Nine Knežević u formi bukvara “Bosančica za djecu”, svjedoče o kvalitetu inicijalne ideje, njenom razvitku, postignutom visokom nivou i kontinuitetu projekta i potencijalu za daljnji rast u budućnosti. Ovaj specifičan i ubjedljiv dokaz da dizajn ne funkcionira samo kao primjenjena likovna kultura, nego je u stanju oblikovati i tako kompleksne duhovne strukture kao što je poštivanje kulturne autentičnosti čitave regije, svoju valorizaciju bi trebao (Žiri to očekuje i pledira) doživjeti i na višem nivou od likovne smotre.
Gran Prix smo dodijelili Nataši Perković za  Elle – Kolekciju namještaja od punog drveta. Rijetko doživljeno zadovoljstvo je da obrazloženje možete početi citirajući autora: “Kolekcija trpezarijskog namještaja Elle je zamišljena kao utjelovljenje sofisticirane ljepote”, i konstatacijom da je ovo “zamišljeno utjelovljenje ljepote“ u kratkom vremenu postalo laureatom nagada: Zlatni Ključ za najbolji proizvod za stolicu Elle, Sajam nameštaja u Beogradu, 2016., Iconic : Interior Innovation Award za stolicu Elle, nagradu dodjeljuje German Design Council, imm cologne (Sajam namještaja u Kelnu), 2017. U toku su nominacije German Design Councila za German Design Award 2018. Nominovani su i stolica Elle i sto Elle. Rezultati će biti objavljeni u 2018. Kolekcija Elle namještaja je prezentirana i na Design Shangai izložbi 2017., poslije čega su uslijedili  pozivi na Design Tokio, Maison&object Paris, 100% Design London, Dwel on design LA itd. Na Design Forumu Shanghai 2017. autorica Nataša Perković je održala predavanje o projektu Elle, o “utjelovljenju sofisticirane ljepote”! Nesumnjivo svjetski priznat dizajn, od Evrope preko Azije do Sjeverne Amerike, BH dizajnerice ostvaren u saradnji sa BH proizvođačem MS&WOOD iz Fojnice, zaslužio je i BH priznanje, Gran Prix Collegium Artisticum.
Nagrada za plakat, u uobičajeno brojnoj konkurenciji, dodijeljena je Čedomiru Kostoviću za plakat NO-T. U jasnom tipografskom maniru, autor decentno duhovito figurira negativan stav prema globalno zanimljivom političkom trenutku, a akcentiranjem “trampove žute” adresira poruku.
Nagrada za vizualni identitet pripala je Saši Vidakoviću za dizajn vizualnog identiteta, ambalaže i signalizacije londonske tvrtke Moby – skladište ličnih i poslovnih stvari. Čitljivost vizualnog identiteta u dijapazonu od eksterijera objekta do različitih elemenata ambalaže i grafičkih intervencija u interijeru, primjer je uspješne artističke invencije i posvećenosti autora. Opredjeljenju žirija je doprinijela i izuzetna oblikovna vrijednost načina na koji je autor predstavio pojekat.
Nagrada za fotografiju je dodijeljena Imrani Kapetanović za seriju fotografija – segment njene izložbe – Skoje­vka Minka. Fotografska priča konceptualnog karaktera za koju nisu potrebna tekstualna tumačenja, koncept koji u naslovu i likovnom sadržaju bez dileme izriče zanimljivu porodičnu priču, duhovit međugeneracijski dijalog, estetiku iskrene ljubavi.
Nagrada za kolekciju keramike pripala je Halidi Emrić za rad Una iz mog sna. Set ta-njura sa šoljicom i zdjela, urađen  kvalitetno i precizno, govori  i o autoričinom izuzetnom poznavanju zanatske strane medija u kome realizira svoje artističke ideje. Znalački potencira otmjenost  forme i omogućava izuzetno važan likovni tretman keramičke materije u bojama Une. Postignuti koloristički efekat objekata opravdava autoričino vrlo delikatno polazište, jer Una je simbol čiste rijeke, smaragdno zelene providnosti. Treba kreativne odvažnosti za ovu vrstu priče.
Nagrada za scenografiju i kostim je dodijeljena Adisi Vatreš Selimović za predstavu  Majstor i Margarita, rađenu prema romanu Mihaila Afanasjeviča Bulgakova, u izvedbi pozorišta Sartr Sarajevo i u režiji Aleša Kurta. Izloženi predlošci o scenografijama uvijek imaju hendikep da njihovo grafičko uprizorenje na izložbi teško možete valorizirati ako niste vidjeli predstavu, posebno kada je predstavu teško jednoznačno okarakterizirati, budući da je ovo djelo višeslojno i u sebi sadrži elemente različitih žanrova, i satiru i farsu i… Pored Bulgakova, scenografkinja i kostimografkinja je morala ostvariti „dijalog razumjevanja“ i sa rediteljem Alešom Kurtom, što, također, nije jednostavan zadatak. Sve je to, ne prvi put, Adisa Vatreš Selimović uspješno obavila i ostvarila svoju kreativnu osobnost.
Nagrada za ilustraciju ide Aleksandri Nini Knežević za bojanke Stećak i Bosanski ćilim. Obraćajući se djeci izazovom da igrajući se bojom kultiviraju svoju likovnu percepcju, autorica ih uvodi i u svijet tradicije i budi interes za autentiku podneblja u kojem odrastaju. Nesumnjivo konstruktivna edukativna namjera bazira se i oslanja na već provjerenu estetičku čistotu njenih ilustracija, prijemčivu i najmanjem uzrastu, ali bez banaliziranja likovne vrijednosti.
Žiri: Slobodan Samardžić Sam, Ognjenka Finci i Nedim Mutevelić

IZLOŽBA “COLLEGIUM ARTISTICUM 2017“

0

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da nam se pridružite na otvorenju izložbe “COLLEGIUM ARTISTICUM 2017″, povodom 6. aprila, Dana grada Sarajeva.

Tradicionalna selektivna godišnja izložba “COLLEGIUM ARTISTICUM” predstavlja godišnju produkciju članova i članica Udruženja likovnih umjetnika BiH (ULUBiH), Udruženja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera BiH (ULUPUBiH) i Asocijacije arhitekata u BiH (AABiH). Izložba posjeduje karakter kolektivnosti kao vrijednost koju treba njegovati, u ime datuma kojem je posvećena i u ime sjećanja na bosansko-hercegovačku avangardu koju je predstavljala umjetnička grupa “Collegium artisticum“. To je prilika da tri umjetnička udruženja Bosne i Hercegovine zajednički organizuju izložbu i zajednički stvaraju platformu za prezentaciju djela svojih članova i članica.

Ova kolektivna izlaganja posvećena Danu grada Sarajeva imaju tradiciju koja traje od 1975. godine kada je izložbom “Collegium artisticum 1975“ otvoren sadašnji izložbeni prostor istoimene galerije. Izložba “Collegium artisticum“, vezana za značajan datum iz istorije Sarajeva, ima neosporan dignitet kao centralna izložba, najveći i najposjećeniji godišnji likovni događaj u Bosni i Hercegovini. Kroz svoju dugogodišnju tradiciju ona njeguje zajedništvo i čuva sjećanje na progresivni intelektualni i umjetnički pokret koji je obilježio kulturni život naše sredine krajem četvrte decenije XX vijeka.

Udruženje likovnih umjetnika BiH (ULUBiH) je nosilac organizacije i vizualnog identiteta ovogodišnje izložbe na kojoj učestvuje preko stotinu članova i članica pomenutih udruženja koja djeluju na području cijele Bosne i Hercegovine.

Otvorenje izložbe će biti upriličeno u galeriji Collegium artisticum u srijedu, 5. aprila 2017. godine u 20:00 sati.

Na otvorenju izložbe će biti dodijeljene nagrade i Grand Prix za najbolja ostvarenja prema odlukama stručnih komisija koje su udruženja odabrala.

Izložba “Collegium artisticum 2017” će biti otvorena za posjete do 25. aprila, svaki dan (osim nedjelje) u terminu: Pon-Pet od 10:00 do 18:00 sati i Subotom od 10:00 – 14:00 sati.

Mladen Banjac

UMJETNOST BOSNE I HERCEGOVINE U GLOBALNOJ SFERI

 Ovogodišnja aprilska izložba Collegium Artisticum-a predstavlja, između ostalog, i fragmentarno stanje umjetnosti u BiH, odnosno međusobnu uslovljenost različitih oblika prezentacije i izražaja. Ako se izložba posmatra kao sinteza konvencionalnih likovnih izraza u dijalogu sa arhitekturom i različitim oblicima primijenjenih umjetnosti, primjetne su velike razlike. One se najprije uočavaju u načinu na koji bosanskohercegovačka umjetnost  tretira savremeno, ne u kontekstu umjetničkog izraza, nego u smislu korelacije sa društvom u kojem takva umjetnost nastaje.

Umjetnost u BiH oduvijek ima jaku vezu sa tradicijom. Od prvih značajnijih radova umjetnika koji su djelovali od druge polovine XX vijeka, pa sve do radova recentnih stvaralaca, prisutni su elementi folklora i narodnih motiva, koji su često stavljani u funkciju apstrakcije ili konceptualnosti kao vrste umjetničkog izražaja. Ova tendencija opstaje i danas, i nije rijetka pojava u svijetu savremene umjetnosti. Prema riječima Hansa Beltinga, ovaj vid savremenog umjetničkog izražavanja predstavlja sredstvo pozicioniranja lokalne etničke umjetnosti u globalne tokove. Ovakva vrsta tumačenja zahtijeva i revalorizaciju bosanskohercegovačke umjetnosti od Drugog svjetskog rata do danas, jer novo sagledavanje može dati odgovore: objašnjenje onog što nastaje i naznake onog što će nastajati, a što je najbitnije, ovaj postupak smjestio bi bosanskohercegovačku umjetnost u sferu globalnog.

Međutim, ako se izložba posmatra kao cjelina, primjećuje se određen dualizam. On se prvenstveno odražava u odnosu likovne umjetnosti prema arhitekturi i primjenjenim umjetnostima, i obratno. Ono što nameće ovaj dualizam jeste upravo odnos ovih vrsta umjetnosti prema globalnom, a naročito prema upotrebi novih tehnologija (u najširem smislu), kao jednog od univerzalnih simbola globalizma danas.

Likovni jezik i dalje ostaje u sferi avangarde i modernizma, često koristeći etnografske elemente u svom izrazu ili pokušavajući da bude angažovan društveno ili politički, u onom domenu u kome su to radile rane avangarde i modernistička dijalektika. Zbog toga, na prvi pogled, likovna selekcija može da izgleda vanvremenski u sferi globalizma, što dovodi do pretpostavke da je možda upravo to ono što nam današnja likovna scena BiH poručuje – da bosanskohercegovačka umjetnost želi da nastavi svoje tokove tradicionalizma i na taj način pokuša da zauzme mjesto u globalnoj sferi, istrajavajući na načelima koja su dovela i do prvih pojava modernizma polovinom XX vijeka.

Na drugoj strani ovog dualističkog odnosa stoje arhitektura i primijenjene umjetnosti. U njihovom slučaju, savremene tehnologije, kao osnovna odlika globalizma, koriste se u svom punom potencijalu, na najrazličitije načine. U prilog ovoj tvrdnji govori i činjenica su ovi oblici umjetnosti i podesniji prilagođavanju vremenu i lakše prate inovativne tokove. Rezultat ovoga su odlični dizajnerski radovi vezani za tekstil ili industrijski dizajn, kao i sinteza različitih disciplina, naročito na polju scenografije i kostima. Međutim, ni u umjetničkim izražajima ove vrste ne zazire se od tradicionalnog, nego su i takvi motivi inkorporirani u radove, čime se postiže jedinstven koncept univerzalnosti, ali sa jasnom konotacijom na region u kome oni nastaju.

Naročit uspjeh ovog efekta vidi se u selekciji radova arhitekture. Oni ne samo da spajaju tradicionalno i savremeno nego uspijevaju i da se pozicioniraju kao univerzalna djela globalnog karaktera. Sličan odnos arhitekture prema globalnom dominirao je i na proteklom Venecijanskom bijenalu arhitekture, gdje je naglasak stavljen na životni prostor, što se jasno vidi i iz selekcije radova prikazanih na ovoj izložbi. To je u neku ruku i očekivano, jer je arhitektura uvijek najbrže uspijevala da se prilagodi potrebama čovječanstva.

Ovogodišnja selekcija Collegium Artisticum-a ne samo da postavlja vječito pitanje o stanju umjetnosti u BiH, nego nudi i odgovore i mapira bosanskohercegovačko stvaralaštvo u sferu globalnog.

 

COLLEGIUM 2017

0
Dragi prijatelji i prijateljice,
Pozivamo vas na otvaranje izložbe Collegium artisticum 2017, u srijedu, 5. aprila 2017. u 20.00 sati.
Galerija Collegium artisticum, Terezije bb, Centar Skenderija, Sarajevo, BiH, 5-25. april 2017.
pon-pet 10-18.00, sub 10-14.00
Ovogodišnja aprilska izložba Collegium Artisticum-a predstavlja, između ostalog, i fragmentarno stanje umjetnosti u BiH, odnosno međusobnu uslovljenost različitih oblika prezentacije i izražaja. Ako se izložba posmatra kao sinteza konvencionalnih likovnih izraza u dijalogu sa arhitekturom i različitim oblicima primijenjenih umjetnosti, primjetne su velike razlike. One se najprije uočavaju u načinu na koji bosanskohercegovačka umjetnost  tretira savremeno, ne u kontekstu umjetničkog izraza, nego u smislu korelacije sa društvom u kojem takva umjetnost nastaje.
Učestvuju 82 člana i članice ULUBIH-a, 40 iz ULUPUBIH-a i 62 iz AABIH-a. Na otvaranju će biti dodijeljene nagrade i Grand Prix najboljim stvaraocima.

Godišnja šestoaprilska izložba „Collegium artisticum“ održava se od 1975. godineposjeduje karakter kolektivnosti kao vrijednost koju treba njegovati, u ime datuma kojem je posvećena i u ime sjećanja na bosansko-hercegovačku avangardu koju je predstavljala umjetnička grupa „Collegium artisticum“. To je prilika da tri umjetnička udruženja Bosne i Hercegovine – Udruženje likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera (ULUPUBIH), Asocijacija arhitekata  (AABIH) i Udruženje likovnih umjetnika (ULUBIH) – zajednički organizuju izložbu stvarajući platformu za prezentaciju djela svojih članova.

Otvaranje izložbe plakata “Welcome Home”

0

Otvaranje izložbe plakata selektovanih na konkursu Welcome Home održat će se u ponedjeljak, 27. februar 2017. godine, 12.00h, u prostoru galerije Collegium artisticum, Sarajevo. Na otvaranju će biti proglašen pobjednik konkursa i dodijeljena nagrada i pohvale.

Welcome Home nagradni konkurs se odvijao u organizaciji Udruženja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera BiH ULUPUBIH okviru Sarajevske zime, uz podršku Galerije Collegium artisticum, odnosno Centra za kulturu Kantona Sarajevo. Žiri su bili prof. Dalida Karić-Hadžiahmetović, Dejan Slavuljica i direktor Festivala Sarajevska zima Ibrahim Spahić.
Projekat istražuje lične utiske, izazvane socijalno-političkim uticajima i nastale kretanjem stanovništva, promenama mesta boravka, odlascima i povratcima, migracijom, egzilom, progonom, izmiještanjem ljudi iz konteksta formiranih lokacija i identiteta, kroz vizuelni komentar reduciran u ograničenu formu jednog medija – plakata koji relativno lako prelazi sa galerijskog zida u javnost ulice i multipliciranu javnost internetske mreže. U fokusu su ideje i prakse koje ovaj globalni društveni fenomen iskazuju vizuelnim sredstvima, znakovim i simbolima, u jednom od najpopularnijih formata grafičkog dizajna.

Migracija (emigracija/imigracija) – u širem smislu, prostorna pokretljivost stanovništva; u užem smislu, trajna promjena mjesta stalnog boravka pojedinca ili skupine ljudi.
Namjera nam je da podstaknemo razumijevanje termina i imaginativno odgonetanje pripadnosti ograničenim teritorijalnim ili pak globalnim zajednicama.
U svijetu globalne strukture pojam kuće, doma (Home) mijenja smisao i značenje. Prinuđen različitim pritiscima, prirodnim ili civilizacijskim katastrofama i mnogobrojnim motivima veliki broj ljudi je kroz istoriju bio primoran da mijenja mjesto boravka i stalno prebivalište. Čini se da je danas takvo kretanje brojnije i vidljivije nego ikada prije.

U fokusu radova su slike, simboli i poruke koje propituju granice i identitete, doprinose isticanju ljudskog prava na slobodu kretanja, te argumentovanim simbolima i razmišljanjima doprinosi oslobađanju od predrasuda o drugima i drugačijima, o mjestima i nastambama, o kulturama i zajednicama i o pravu čovjeka na sigurnost i sopstveni dom.

Imena autora čiji radovi će biti izloženi :

Nacisa Šehić,

Marija Josifovski,

Rešad Sultanović,

Buyart Droptv,

Radmila Jovandić,

Ermina Bajramović i Amra Dragnić,

Amra Zulfikarpašić,

Ester Zajmi,

Lorenco Ahmetović,

Almir Panjeta,

Dino Hadžiavdić,

Haris Jusović,

Nevena Katalina,

Milena Kalu​đerovi​ć Toni​ć,

Damir Omić,

Vjekoslav Bojat,

Nemanja Janjić,

Vladimir Kovač,

Armin Ćosić,

Kai David Melank,

Milan Šikman,

Mirza Alijagić,

Mina Kozomara,

Tarik Šečić,

Marko Novski,

Miodrag Spasojević Štrika,

Alisa Teletović,

Milan Ranković

Collegium artisticum – Izložba fotografija: FANI ZGURO “Iz serije Bez naziva”

0

FANI ZGURO

“IZ SERIJE BEZ NAZIVA“

Tekst: Clara Meister

Collegium artisticum

JU Centar za kulturu Kantona Sarajevo

30.09. – 30.10.2016.

Otvorenje izložbe: petak, 30. septembar 2016. godine u 18:30 sati

 

Collegium artisticum ima zadovoljstvo najaviti samostalnu izložbu fotografija Iz serije Bez naziva autora Fani Zguro-a, sa popratnim tekstom Clare Meister, u periodu od 30. septembra do 30. oktobra 2016. godine. Na izložbi će biti predstavljeno trideset fotografija Iz serije Bez naziva (2015.) koja započinje u 2007. godini. Otvorenje izložbe će biti upriličeno u petak, 30. septembra 2016. godine u 18:30 sati.

“Grupa ljudi koji stoje. Jedni pored drugih, u dobra stara vremena. Obučeni za posebnu priliku. Gledaju u kameru, smiješe se i poziraju fotografu koji bilježi ovaj, po svoj prilici, važan trenutak za pamćenje. Njihova lica su okrenuta prema objektivu, otkrivajući sebe; čak i oni koji stoje u drugom redu pomiču svoje glave u poziciju gdje bi bili viđeni. Ipak, dolazi do oštrog prekida u ovoj naizgled sretnoj sceni: čovjek u crnom koji drži štap, te drugi u svijetlom odijelu sa rukama na leđima su izostavljeni iz prizora. Neko je pažljivo otrgnuo dio fotografije, u nivou njihovih glava. Njihova lica su nestala…“ (Clara Meister)

Fani Zguro je rođen 1977. u Tirani. Živi i radi u Tirani, Milanu i Berlinu. Zguro je studirao na Accademia di Belle Arti di Brera u Milanu. Dobitnik je međunarodne nagrade ONUFRI Nacionalne umjetničke galerije u Tirani za 2008. godinu, a 2016. godine osvojio je Međunarodnu nagradu Muslim Mulliqi organiziranu od strane Nacionalne galerije Kosova u Prištini. Zguro je suosnivač Galerije u pokretu (2010.), kustos samostalne projekcije Pipilotti Rist na TIFF-u, te nagrade Onufri u Tirani (2016.). Izlagao je u Haus der Kulturen der Welt u Berlinu, Nacionalnom muzeju savremene umjetnosti u Bukureštu, Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée u Marseju, Filmoteca Espanola u Madridu, Docva Careof u Milanu, na Drugom bijenalu u Tirani, Trećem Mardin bijenalu, Četvrtom bijenalu mladih umjetnika Bukurešta, u Ludwig muzeju u Budimpešti, Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci, u Javnoj biblioteci u New Yorku, te Pompidou centru u Parizu.

Fotografija: Fani Zguro, Iz serije Bez naziva (2015.), c-print, 30 x 21 cm,

Ljubaznošću umjetnika i Galerije u pokretu

Posebna zahvala Clari Meister, Anri Sali, Bruni Muzzoliniju, Saneli Nuhanović

 

http://www.fanizguro.net/

Otvorenje izložbe “Blank Title” Dženana Hadžihasanovića

0

Galerija Collegium artisticum sa zadovoljstvom vas poziva na otvorenje izložbe “Blank Title” mladog bosanskohercegovačkog umjetnika Dženana Hadžihasanovića.

Izložba će biti otvorena u četvrtak, 21. jula 2016. godine u 19:00 sati, u sklopu programa XXI Festivala “Baščaršijske noći”, čiji je izvršni organizator Javna ustanova “Centar za kulturu Kantona Sarajevo”.

“Na izložbi će biti predstavljen ciklus slika nastalih tokom 2015. i 2016. godine u Banja Luci i Sarajevu, u tehnici akril na papiru. Polazište za nastanak ovih radova su protesti i demonstracije koji se posljednjih nekoliko godina dešavaju diljem Evrope i svijeta, pa i u Bosni i Hercegovini. Slobodnim kretanjem i dinamičnim potezima kista nastale su razigrane kompozicije koje reflektuju savremenu društvenu i političku situaciju i okolnosti. Dramatičnost prizora zbijenih ljudi ”bez lica”, gomile neprepoznatljivih likova, dodatno pojačavaju transparenti na kojima ništa ne piše. Autor briše i poništava poruke sa transparenata, ostavlja ih prazne, bijele, čime ostavlja otvorenom mogućnost ispisivanja novih i drugačijih tekstualnih poruka.“ (Sanela Nuhanović)

DŽENAN HADŽIHASANOVIĆ je rođen u Sarajevu 1987. godine. Završio je Srednju školu primijenjenih umjetnosti u Sarajevu, a nakon toga i Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu, Odsjek slikarstvo. Osnivač je i član jedine profesionalne bodypaint grupe u BiH Color Crew osnovane 2008. godine. Takođe, član je grupe “La Charlama teatar”. Godine 2013. godine završio ljetnu akademiju u Salzburgu (“The Salzburg International Summer Academy of Fine Arts“) koju je osnovao Oskar Kokoshka 1953. godine. Do sada je izlagao na više kolektivnih i samostalnih izložbi u BiH i inostranstvu.

Bavi se slikarstvom, performansom i restauracijom.

Neke od selektovanih izložbi i performansa u kojima je učestvovao su:

 • “Dislokacija“, Izložba mladih autora i autorica, kustosica Sanela Nuhanović, Galerija Collegium artisticum, Sarajevo, BiH
 • “Hands of time“, kustos Aleksandar Saša Bukvić, galerija Zvono, Sarajevo, BiH
 • “Razveselite vaše u tuđini“, La Charlama teatar, Festival BONE 16, Performance Art Festival Bern, Schlachthaus Theater, Bern, Švicarska
 • “Hands of time“, galerija Alcatraz, Halain, Austrija
 • “Ugrijmo Muzej” Color Crew performans, Historijski muzej BiH, Sarajevo, BiH
 • “Tu smo a tabu smo” Color Crew performans, kustosi Nina Jurić i Branko Cerovac, MKC, Split, Hrvatska
 • “La Charlama teatar“ performans, kustos Park Byong Uk , “Jump in to the Unknown”, Colateral event na 56 international art exibition: “La Biennale di Venezia“, Venecija, Italija
 • “Preko puta kiča“, performans, Sarajevo, BiH
 • “Tri majmuna“ Color crew performans, Lim art, Prijepolje, Srbija

“U fokusu izložbe u galeriji Collegium artisticum je Blank title (2016), slika velikog formata sastavljena od 35 dijelova, koja nosi isti naziv kao i sama izložba. Djelo veličine preko tri metra se iz daljine doima kao atmosferski snimak iz ptičje perspektive, koji prikazuje jedan veliki skup ljudi. Likovi su ovdje predstavljeni manjima, njihova lica i tijela su još samo obojene tačke i linije. Površinom slike dominiraju bijeli transparenti koje masa drži podignute. Bjelinom, koja istovremeno simbolizira i sva moguća i nijedno konkretno značenje, od saosjećanja do ignorancije, natiče se širok dijapazon djelovanja koje protesti danas, brzo se šireći masovnim i socijalnim medijima, mogu imati na lokalnom i globalnom nivou. Postavlja se i pitanje mogu li fotografije protesta koje do nas svakodnevno stižu  putem medija, izazvati iskrenu empatiju ili su protesti postali čista formalnost, politički motivisane i medijski iscenirane farse?

Forma slike iz 35 dijelova je samo privremena i može se svakog trenutka dopuniti. Time je rad bukvalno otvoren na sve strane. Suprotno djelu Hands of Time, Blank title nije geografski i vremenski ograničen, niti je vezan za konkretne historijske događaje. Svaka slika je fragment, dio jedne cjeline, kao što je i ta cjelina samo jedan trenutačni prikaz kompleksnog društvenog stanja. Svjesno odricanje natpisa na transparentima, u kombinaciji sa bijelim površinama ostvaruje igru unutar kompozicije, igru svjetla i sjene, jasnosti i difuzije i dozvoljava pomjeranje središta slike i novo akcentiranje.

Blank title je Hadžihasanovićev svjestan pokušaj da stvori jednu univerzalnu sliku protesta. Svako je ohrabljen da u slici prepozna sebe i iznese svoje mišljenje. Otvorenom formom rada umjetnik izražava svoju vrstu protesta protiv represije građanskih pokreta, koji se nerijetko završavaju njihovim gušenjima i progonima demonstranata. Blank title zapravo predstavlja simboličan poziv na iskazivanje slobodnog mišljenja.

Protiviti se, suprotstaviti se nečemu je osnova svakog oblika diskusije koja se zasniva na argumentu i protuargumentu, svake civilizirane rasprave, javnosti koja se zasniva na različitosti mišljenja zbog čega se uvijek iznova pregovara i što od sudionika zahtijeva oštroumnost i sposobnost artikulacije.

Hadžihasanović mogućnost te artikulacije formulira kroz proces slikarskog stvaranja, koji predstavlja njegov način prisutnosti i učešća u relevantnim društvenim pitanjima. On svojim djelom otvara podij koji je pristupačan svaki čas i koji poziva na razmjenu  mišljenja, putem slike ili u direktnom razgovoru.“ (Sandra Bradvić, odlomak iz teksta “ Blank title – potencijal slobodnog govora“)

Kustosku koncepciju izložbe potpisuje Sanela Nuhanović, a za tehničku postavku izložbe su zaslužni Jasmin Osmanković i Sanel Gluhović.