„Kakve zdravstvene usluge trebamo, a kakve dobijamo?“

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) i US Alumni asocijacija u BiH organizuju drugu panel diskusiju
o korištenju sredstava iz fondova za zdravstveno osiguranje građana u FBiH, koja će se održati u Sarajevu,
09.11.2017. u prostorijama Kina Kriterion, Obala Kulina bana 2, u 11:00h. Vrijeme predviđeno za izjave
medijima je u periodu od 11h do 11.30h i od 14h do 14.30h.

 Kakvo je naše zdravstvo, da li su moguća poboljšanja i koje korake treba preduzeti da bi do tih
unapređenja došlo?
 Zašto nije moguće realizovati neke zdravstvene usluge u BiH i da li smo u tom slučaju svjedoci
„organizovanog prikupljanja novca“ za plaćanje usluga u inostranstvu ?
 Kakav je zdravstveni status bosanskohercegovačke populacije i kakav je zdravstveni sistem koji
nam stoji na raspolaganju?
 Da li se svi raspoloživi zdravstveni resursi racionalno koriste?
 Da li se zdravstevni sistem provodi na načelima solidarnosti, dostupnosti i cjelovitog pristupa, u
skladu sa zakonima o zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti, bez obzira na starost, pol,
vjersku i etničku pripadnost ?
 Da li osigurana lica u svim kantonima Federacije BiH ostvaruju jednaka prava iz obaveznog
zdravstvenog osiguranja?
 Da li bi sistem bio efektivniji kada bi se individualna i korporativna izdvajanja regulisala
konkretnim zakonskim rješenjima ?
Događaj će okupiti predstavnike relevantnih institucija, organizacija civilnog društva i građana. O ovoj temi
govoriće:
Snježana Bodnaruk, Sekretar ministarstva, Federalno ministarstvo zdravstva;
Dr. Željko Mišanović, direktor, Poliklinika FM (bivši Ministar zdravstva FBiH);
Prim. dr Senad Huseinagić, Direktor, Institut za zdravlje i sigurnost hrane;
Prim. mr. sci. Zahida Binakaj, predsjednica, Komora magistara farmacije FBiH;
Elvira Bešlija, Sekretar, Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize;
Marin Bago, Predsjednik, Udruga “Futura”;
Prim. dr Edo Selimić, Dom zdravlja Sarajevo
Moderator javne diskusije je dr. Bakir Nakaš
Zaključci i prijedlozi sa ovog događaja biće upućeni Minist

artsvu zdravlja FBiH kao i predstavnicima
političkih partija u Parlamentu FBiH, kao kvalitativni doprinos organizacija civilnog društva u obezbjeđenju
kvalitetnijih zdravstvenih usluga.

Drugu iz serije javnih debata podržao USAID, finansijskom podrškom kroz Projekat održivosti civilnog
društva (CSSP).

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Translate »