Kratki film – “Ovo je bila moja osnovna škola”

Ekipa Udruženja za kulturnu i medijsku dekontaminaciju posjetila je mjesto Vojskova u opštini Odžak, gdje su u područnoj školi Vladimira Nazora održali radionice na temu video aktivizma.

Pored radionica prikazivani su crtani filmovi producirani i smišljeni za djecu iz područija pogođenih poplavama koje su se desile u Bosni i Hercegovini. Radionici je prisustvovalo sedamnaestero djece od prvog do petog razreda Osnovne škole Vladimira Nazora.

Vojskova se nalazi nedaleko od granice sa Hrvatskom i nekih 4 kilometra od rijeke Save. Svake školske godine školu pohađa oko trideset djece. U vrijeme poplava visina vode je bila do dva metra.

Danas, škola u Vojskovoj je u neupotrebljivom stanju, dok u Javnoj kuhinji MZ Vojskova svakodnevno podijele do 350 obroka.

Ad Hoc Aktivizam je naziv kurikuluma neformalnog obrazovanja kreiranog od strane osoblja Udruženja za kulturnu i medijsku dekontaminaciju u suradnji sa eFM studentskim radijom.

NAPOMENA: Ovaj video su osmislila i snimila djeca od prvog do petog razreda Osnovne škole Vladimira Nazor.

Projekat je podržan od strane UNICEF-a.

Na Grani Zelenoj – “Shrinking Spaces”

0

Publikacija koju je objavila fondacija Heinrich Böll “Shrinking Spaces in the Western Balkans” govori o globalnom fenomenu sužavanja prostora djelovanja aktera civilnog društva. U videu govore direktorica fondacije Heinrich Böll Marion Kraske, Nihad Kreševljaković (Mess), Aleksandar Trifunović (BUKA) i Inela Hadžić (Sarajevski Otvoreni Centar).

Na Grani Zelenoj – “Možemo li se riješiti zagađenja zraka?”

Zagađenost zraka u glavnom gradu Bosne i Hercegovine dugogodišnji je problem kojem se ne nazire rješenje.

Splet prirodnih preduslova kotlinske konfiguracije koja pretpostavlja postojanje magle u ovakvom području, i ignorancije postojećih zakonskih standarda i normi što uzrokuje nenormalne količine smoga koji svakodnevno udišemo, posebno je izražajan u zimskom periodu.

Iako su uslovi života presudni za njegov kvalitet, situacija u kojoj živimo uzrokuje to da nam zrak koji udišemo ne predstavlja prioritet, jer je većina građana prinuđena da razmišlja o tome kako uspješno platiti račune.

U video prilogu govore: Maja Čolović Daul, stručnjakinja za zaštitu okoliša i upravljanje otpadom, Martin Tais, ekspert za kvilitet zraka i klimatske promjene i Rijad Tikveša iz Ekotim – udruženja za zaštitu okoliša, prirode i zdravlja.

Kratka video priča – “Kako početi rješavati probleme populacije Roma u BiH!?”

Javna debata, u okviru projekta “Podrška Nacionalnom akcionom planu za uključenje Roma u BIH!”, održana je u Kući ljudskih prava.

CARE International i partneri organiziraju ovu konferenciju da bi informirao javnost o statusu Roma u BiH i konkretnoj podršci koju pruža i planira pružiti romskoj populaciji.
Program Podrške Nacionalnom akcionom planu za uključenje Roma u BiH uključuje akcije zagovaranja za ostvarenje minimuma dostojanstvenog života: pravo na stan, zdravstveno osiguranje, školu i posao.

Datum objave videa: 24.11.2013. godine

Kratka video priča – “Omladinski centar” (Gornji Vakuf – Uskoplje)

Video je nastao kao produkt jednodnevne radionice održane u Omladinskom centru “Gornji Vakuf – Uskoplje”. Autori/ke su mladi ljudi iz Centra.

U videu učestvuju:

Jasminka Drino Kirlić
Adnan Gavranović

Video potpisuju:

Dino Idrizović
Melisa Demirović
Armin Gudić
Amina Filipović
Zedin Bešić
Zvonimir Jurleta
Kenan Jonić
Lorena Grbavac
Edina Pokvić
Aida Mršić
Darija Fišić
Dženita Ribić

Na Grani Zelenoj – “Ja sam muzej”

Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine jedna je od sedam institucija kulture od državnog značaja koja je nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma ostala u tzv. „pravnom vakuumu“ jer odgovorne državne institucije već dvadeset godina ne žele preuzeti osnivačka prava Muzeja, a time ni obavezu njegovog finansiranja.

Tokom augusta i septembra 2015. udruženje ”Akcija” iz Sarajeva pokrenulo je inicijativu da se Zemaljski muzej ponovno vrati javnosti.

Ovaj video se realizuje uz podršku fondacije Heinrich Böll.

Na Grani Zelenoj – “Ekološka gradnja u BiH”

Udruženje Green Council iz Sarajeva realizuje projekat“Energetska efikasnost u zgradarstvu kao polaznica za ostvarivanje održivog društveno-ekonomskog razvoja u Bosni i Hercegovini”. Projekat između ostalog ima za cilj  ukazivanje na sve ekološke i ekonomske prednosti proizvodnje i organizirane primjene izolacijskih materijala proizvedenih u Bosni i Hercegovini od autohtonih prirodnih sirovina kao što su ovčja vuna, drvo i slama.

„Benefitiove incijative su višestruki i ogledaju se u slijedećem: prepoznavanje i potencijalno kreiranje novih radnih mjesta u procesu proizvodnje, utopljavanje stambenih objekata u skladu sa najsavremenijim EE direktivama što dovodi do smanjenja troškova po pitanju zagrijavanja i samim tim veće kvalitete života, smanjenje stakleničkih emisija i zagađenja u gradovima, što također utiče na kvalitet života kako na lokalnom, tako i na globalnom nivou.“

U videu govore:

Sanela Klarić, doc. dr. Intarnacionalnog Univerziteta Burch i predsjednica udruženja Green Council.

Azra Korjenić, profesorica na Tehničkom Univerzitetu u Beču za inovativne ekološke konstrukcije i građevinsku fiziku.

Maja Roso Popovac, profesorica na Građevinskom fakultetu Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru.

 

Video produciran u partnerstvu sa Fondacijom Heinrich Böll