Bicikl, vikend, proljeće – idealna kombinacija

0
Vikend koji nam dolazi će biti i više nego zabavan, pogodan za druženje i rekreaciju. Bit će ovo prvi biciklistički vikend u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.
BK TREK Team Sarajevo za vikend 25/26.03. priprema biciklistički vikend, tačnije “otvorenje biciklističke sezone” kroz vikend program, a koji će se sastojati:
1. Kritična Masa Sarajeva, 22. po redu, koja će se održati 25.03.
2. Otvorenje rekreativne sezone  – vožnja ture od Sarajeva do sela Turovi ispod Treskavice (izvor Željeznice) – 26.03.
  • Prvi dan, u subotu će se biciklisti  kao i ranije okupiti ispred Zemaljskog muzeja od 14:30h, da bi na rekreativnu vožnju po gradu krenuli u 15 sati. Planirani krug po gradu je 45minuta, sa ciljem promocije biciklizma, i skretanje pažnje na bicikliste kao najugroženije učesnika u saobraćaju. Očekuje se dolazak nekoliko stotina biciklista.
  • Drugi dana, u nedjelju će se održati otvorenje rekreativne sezone sa turom do sela  Turovi ispod Treskavice. Tura će biti također otvorenog karaktera te se očekuje veći broj  biciklista.
Dolaskom proljeća moglo se već primjetiti da su biciklisti krenuli da koriste blagodati svojih ljubimaca na dva točka. Vožnja biciklom postaje sve popularnija u Bosni i Hercegovini. Tako će se i ovaj vikend u Sarajevu svakako moći vidjeti koliko glavni grad BiH ima biciklista. Budite i vi dio “Biciklističkog vikenda” kojeg ovaj put podržavaju Sarajevski Kiseljak, Vispak, Klas, Lactalis, Guma M i Nike.

Zaštita rijeka i prirode umjesto novih hidroelektrana

0

Svjetski dan voda 22. marta je prilika da se razmisli o važnosti voda i vodenih ekosistema. Ekološke nevladine organizacije u cijeloj Bosni i Hercegovini okupljene oko Koalicije za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine su posvećeni zaštiti rijeka i zagovaranju održivog upravljanja rječnim slivovima.

Umjesto više aktivnosti na zaštiti prirode, restauracije rijeka i močvara, BiH se suočava sa planovima koji prijete uništavanju rijeka novim hidroelektranama. Planovi za izgradnju oko tristotine hidroelektrana znače pogoršanje statusa kvaliteta voda i uništavanje rijeka. Ovo je kontradiktorno sa naporima da se poboljša status voda koji je glavni cilj Okvirne direktive o vodama EU, evropskih i nacionalnih strategija biodiverziteta – ističe Viktor Bjelić iz Centra za životnu sredinu.

Kod davanja koncesija za izgradnju hidroelektrana se ne uzimaju u obzir ekološki aspekti a proces je u velikoj mjeri netransparentan i ne daje mogućnost učešća javnosti u donošenju takvih odluka. Vlasti u BiH hidroenergetske projekte predstavljaju kao potencijal za otvaranje novih radnih mjesta, što se u praksi pokazalo netačnim, jer se na malim hidroelektranama zapošljavaju jedna do tri osobe najviše. Male hidroelektrane su ekonomski neopravdane i ne donose korist entitetima i lokalnim zajednicama, a investitori imaju veliku korist od subvencija koje plaćaju potrošači električne energije putem računa za električnu energiju na kome se izdvajaju sredstva za nadoknadu za korištenje obnovljivih izvora energije.

Sportske aktivnosti, tradicionalne djelatnosti, turizam i vodosnabdijevanje su mali dio načina korištenja vodnih resursa BiH koji mogu generisati više radnih mjesta i ostvariti veći prihod lokalnim zajednicama u poređenju sa hidroelektranama – poručuje Robert Oroz iz udruge Eko Gotuša iz Fojnice koja je članica Koalicije.

Poplave u posljednjih nekoliko godina pokazuju da rijeke  trebaju prostora te da je upravljanje rizikom od poplava važan zadatak u narednom periodu. Prirodne retenzije su mjere zadržavanja vode u cijelom slivu rijeke Save i obnavljanje močvarnih područja uz rijeke su ključni elementi održive zaštite vodenih ekosistema i upravljanja poplavama. Koridori za prirodu duž rijeka predstavljaju mjere značajne za uspostavljanje evropske zelene infrastrukture i pomažu u očuvanju biodiverziteta.

Lokalni izbori u BiH 2016 i politička participacija žena – ni blizu 40%

0

Ako nastavimo ovim tempom i intenzitetom, tek 2060. godine bismo mogli imati minimalno 40% žena u vlasti u BiH

Lokalni izbori u BiH 2016 i politička participacija žena – ni blizu 40%

Piše: Delila Hasanbegović

Nakon održanih Lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini, u oktobru 2016. godine, za općinska vijeća/skupštine opština, gradska vijeća/skupštine gradova, općinske načelnike_ce i gradonačelnike_ce u Federaciji BiH i Republici Srpskoj, kao i za Skupštinu Brčko distrikta, potvrđeni su i rezultati.
U oktobru 2016. godine u Bosni i Hercegovini su održani Lokalni izbori za 74 općinska vijeća u Federaciji Bosne i Hercegovine, 57 skupština opština u Republici Srpskoj, 131 načelnika_cu općine u Bosni i Hercegovini, 4 gradska vijeća u Federaciji Bosne i Hercegovine (Bihać, Tuzla, Zenica i Široki Brijeg), 6 skupština gradova u Republici Srpskoj (Prijedor, Bijeljina, Banja Luka, Doboj Zvornik i Trebinje), 10 gradonačelnika_ca gradova u Bosni i Hercegovini i Skupštinu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Gdje su načelnice i gradonačelnice?

Od ukupno 418 kandidata_kinja za načelnike_ce, samo 26 su bile žene[2]. Ako procentualno usporedimo te podatke sa onima iz lokalnih izbora u BiH u 2012. godini, vidimo da je došlo do manjeg pada broja kandidatkinja, jer su žene ove godine činile 6,8% od ukupnog broja kandidovanih, dok je 2012. taj procenat iznosio 7,1%.
Uprkos manjem procentu kandidovanih žena, one su ove godine ostvarile nešto veći uspjeh, tako da je izabrano ukupno šest žena načelnica (i nijedna gradonačelnica), u poređenju sa prethodnim lokalnim izborima iz 2012. godine kada je izabrana jedna načelnica manje[3]. Pet načelnica je izabrano u Republici Srpskoj (7.9%), a u Federaciji BiH samo jedna, i to nezavisna kandidatkinja (4,2%).

Žene u općinskim i gradskim vijećima

Kada je riječ o izborima za općinska vijeća/skupštine opština, gradska vijeća/skupštine gradova na Lokalnim izborima 2016. godine, od izabranih ukupno 3.121 vijećnika_ca/odbornika_ca, žena je 570, što ukazuje na jako mali broj žena u ovim tijelima, u odnosu na kolege muškarce.
Analiza ukazuje da je u odnosu na Lokalne izbore 2008. godine kada je bilo izabrano prosječno 15% žena u općinskim vijećima/skupštinama opština, te u odnosu na Lokalne izbore 2012. godine kada je bilo izabrano u prosjeku 17,1% žena, 2016. godine taj procenat, iako neznatno povišen, najviši do sada – prosječni postotak osvojenih mandata, tj. učešća žena u opšćinskim/gradskim vijećima je 18,34%. U četiri općine nije izabrana niti jedna žena, a samo u jednoj općini su žene dostigle 54,55%, tj. od izabranih 11 vijećnika 6 je žena (Opština Kupres, Republika Srpska).

Kako do 40% zastupljenosti žena?

Šta nam govore ove statistike? Pokazuju da, iako Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH predviđa najmanje 40% političke zastupljenosti žena u svim nivoima vlasti, to nije slučaj ni ovaj put, ni nakon prošlogodišnjih lokalnih izbora, kao što taj procent nismo dostigli ni na jednim općim, niti lokalnim izborima u BiH do sada. U proteklih deset godina se nismo značajno odmakli od 20% zastupljenosti žena u predstavničkim tijelima na državnom, entitetskom, kantonalnom i lokalnom nivou.
Sve ovo je jako zabrinjavajuće, u kontekstu ostvarivanja ravnopravnosti spolova u političkom životu, što je ključno i reprezentativno za ravnopravnost muškaraca i žena u svim drugim oblastima života.
Političke stranke, očigledno, ne prepoznaju važnost i obvezu davanja prostora ženama, prije svega u vlastitim partijama, na izborima – na kandidatskim listama i ključnim mjestima odlučivanja. Imajući u vidu činjenicu da bosanskohercegovački politički sistem uglavnom operira sa političkim strankama kao glavim političkim subjektima, izvjesno je da će dugo vremena trebati da se glas pojedinaca_ki čuje u izbornom procesu. Ipak, vrijedi pozdraviti uspjehe pojedinačnih kandidata_kinja na proteklim lokalnim izborima i nadati se artikuliranju više takvih, pogotovo ženskih, glasova u općinama i gradovima BiH.
Gledajući u budućnost, može se, matematičkom računicom, predvidjeti da će se propisana rodna kvota, ako se nastavi ovim tempom i intenzitetom kandidovanja i izbora žena, u lokalnim organima vlasti ostvariti tek 2060. godine, pod uvjetom da procenat učešća žena raste za 1-2 procenta, kao do sada.

Ako ne želimo čekati 2060. godinu da vidimo punu participaciju žena, ravnopravnu sa muškarcima, ovo treba biti alarm da ozbiljno poradimo na osnaživanju žena i davanju im glasa i pozicija koje zaslužuju.

Švicarska i Bosna i Hercegovina: još četiri godine partnerstva i saradnje

0

Strategija saradnje Švicarske za Bosnu i Hercegovinu za period od 2017. do 2020. godine predstavljena je danas partnerima i prijateljima Ambasade Švicarske u BiH. Ova strategija je izraz nastavka posvećenosti Švicarske dugotrajnom partnerstvu sa BiH.

„Nova strategija pokazuje kako ćemo nastaviti da djelujemo na osnovu dobrih rezultata koje smo postigli tokom proteklih 20 godina. Švicarska nudi saradnju BiH pružanjem finansijske podrške i dijeljenjem znanja i stručnosti u oblastima u kojima Švicarska ima dokazano iskustvo. Istovremeno čvrsto vjerujemo u evropsku budućnost BiH i očekujemo od političara i lidera u ovoj zemlji da preuzmu odgovornost koju su im povjerili njihovi glasači i da rješavaju svakodnevne probleme građana”, rekla je ambasadorica Švicarske Andrea Rauber Saxer tokom današnjeg događaja.

Tokom prezentacije strategije bilo je prisutno preko 250 gostiju, uključujući predstavnike svih nivoa vlasti, civilnog društva, diplomatskog kora i međunarodnih organizacija.  “Zajedno sa našim partnerima želimo stvoriti više i bolje socijalne, ekonomske i političke prilike i perspektive za sve osobe u BiH. Želimo ostvariti sistematsku promjenu, ali u središtu naše saradnje stoji stanovništvo BiH, muškarci i žene. Želimo uključiti sve građane, također one koji su marginalizirani ili isključeni. Oni trebaju postati vrijedni i produktivni članovi društva”, izjavila je Barbara Dätwyler Scheuer, direktorica za saradnju pri Švicarskoj ambasadi u BiH.

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac izjavila je ovom prilikom: „Švicarska strategija saradnje u BiH akcenat stavlja na životno važna pitanja kao što je zdravstvo, ekonomija ili zapošljavanje mladih. Posebno cijenim činjenicu da je Vlada Švicarske prepoznala veliki potencijal bh. dijaspore.“

Strategija se zasniva na pažljivoj analizi konteksta i njegovih potreba i izrađena je na osnovu diskusije  sa svim partnerima u BiH. Njeni ciljevi su usklađeni sa strategijama i reformskim programima koje su potpisale vlasti u BiH, dok su sve intervencije izrađene na takav način da su komplementarne programima EU i usklađene sa drugim donatorskim agencijama i institucijama.

Vlada Švicarske će tokom slijedeće četiri godine investirati 74 miliona CHF u BiH. Deset tema koje su u fokusu programa saradnje Švicarske su: demokratska uprava, općinske usluge, pravosuđe, zdravstvo, ekonomski razvoj, zapošljavanje mladih, migracije, smanjenje rizika od katastrofa, rodna ravnopravnost i kultura i razvoj.

Strategija saradnje Švicarske definira konkretne rezultate koji se trebaju postići do 2020. godine. Naprimjer: 50 općina će povećati prihode za investicije, 150,000 građana će učestvovati u procesima u zajednici i 700,000 osoba će koristiti kvalitetnije usluge. Nadalje, 50% pružatelja primarne zdravstvene zaštite će primjenjivati standarde zdravstvene zaštite za hronične bolesti. U oblasti ekonomskog razvoja program nastoji poboljšati uslove za privatni sektor i najmanje 4,000 mladih ljudi će biti zaposleno na održiv način.

Angažman Švicarske u BiH se zasniva na njenoj tradiciji solidarnosti i posvećenosti tome da svaka osoba živi izvan siromaštva, u dostojanstvu i sigurnosti. Vlada Švicarske, koja djeluje putem Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Državnog sekretarijata za ekonomska pitanja (SECO), ostaje posvećena partnerstvu i saradnji sa BiH tokom slijedeće četiri godine.

PRAKTIČNOM NASTAVOM DO BOLJE ZAPOŠLJIVOSTI SREDNJOŠKOLACA U BiH

0

U četvrtak, 16.03.2017., u fabrici  GS-Tvornici mašina Travnik doo  je otvorena radionica za praktičnu nastavu učenika u metalskom sektoru. Radionica je opremljena i prilagođena nastavi i učenicima pod okriljem projekta „Stručno obrazovanje kroz praktičnu nastavu u metalskom sektoru u Bosni i Hercegovini“, koji zajedno realizuju GS-Tvornica mašina Travnik doo Dolac na Lašvi/Travnik i njemačka vladina  organizacije Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH  (GIZ) u okviru programa DEVELOPPP.de, iniciranog od strane Saveznog ministarstva za privredu saradnju i razvoj (BMZ).

«Svake godine će u ovoj radionici praksu pohađati 20 učenika koje će podučavati stručnjaci iz GS-Tvornice mašina Travnik doo  i posebno za to angažovani njemački eksperti za zavarivanje», rekla je ovom prilikom Atena Stegert, , izvršni direktor finansijsko komercijalne poslove,  posebno naglasivši da će učenike, po okončanju obuke, certificirati Institut za zavarivanje u Tuzli . «Nedvojbeno će se na ovaj način povećati šanse učenika da se zaposle u realnom sektoru po završetku formalnog obrazovanja, ali i pripremiti ih za daljnji rad u okruženju koje im je već poznato», kaže Stegert.

Ovakav vid edukacije će omogućiti da mladi ljudi steknu praktične vještine u skladu sa najnovijim standardima i potrebama tržišta, a firme kvalifikovanu radnu snagu. Stručnjaci GS-Tvornice mašina Travnik doo  i nastavni školski kadar koji radi na obrazovanju zanimanja zavarivač, bravar i operater CNC mašina su dodatno educirani iz oblasti metodike i didaktike. Cilj projekta je, u konačnici, motivirati i druge firme iz metalskog sektora iz regije   da primjene ovaj koncept stručnog obrazovanja.

Dr. Rodney Reviere, vođa projekta GIZ-a posvećenog obrazovanju u BiH, pojašnjava: «Projekat, koji će trajati dvije godine, za cilj ima poboljšanje stručnog obrazovanja za zanimanja zavarivač, bravar i CNC operater u Srednjobosanskom kantonu, prema normama evropskog metaloprerađivačkog sektora i industrije mašina», rekao je Reviere.

Praktična edukacija učenika za zanimanja zavarivač, bravar i operater CNC mašina je primarni fokus projekta, obzirom da su upravo  ova zanimanja za kojima postoji potreba, ali i deficit u regiji. GS-Tvornica mašina Travnik doo oprema i radionicu u Mješovitoj srednjoj  tehničkoj školi u Travniku, koja će omogućiti praktičnu nastavu baznog nivoa onim učenicima koji nisu uspjeli dobiti mjesto za praktičnu nastavu u GS-tmt.

“Hoću letjeti”

0

U petak, 17. marta 2017. Godine Mostarski teatar mladih će u VI Osnovnoj školi u Mostaru sa početkom u 12,45 sati izvesti interaktivnu predstavu Teatra u obrazovanju “Hoću letjeti”. Predstava tretira problem ovisnosti i u četiri škole Mostara realizira se u saradnji sa Udruženjem “Sunce” koje je pokrenulo ovaj projekat. U predstavi igraju: Faris Količić, Iman Dilberović, Ajla Hodžić, Miran Bečević, Šejma Delalić I Adis Sandžaktar. Predstavu je režirao I vodi interaktivni process Sead Đulić. Biće ovo četvrta izvedba ove predstave namjenjene djeci I mladim ljudima čime eMTeeM nastavlja sa svojim društvenim angažmanom radeći sa publikom zbog koje je I osnovan prije 43 godine. Predstava “Hoću letjeti” nakon VI Osnovne škole biće izvedena I na otvaranju MAT festa broj 7 koji počinje u ponedjeljak , 20. marta ove godine na Svjetski dan teatra za mladu publiku. Ova izvedba igra se na Memorijalnoj sceni 2532 sa početkom u 19,30 sati.

Poziv na Treću građansku javnu raspravu o snabdijevanju Sarajeva vodom

0

Pozivamo vas da prisustvujete Trećoj građanskoj javnoj raspravi koja će se održati u četvrtak, 16. marta 2017. godine u 17:00 sati u prostorijama Međunarodnog centra za djecu i omladinu, ulica Kemala Kapetanovića 17 (Grbavica, iza Šopinga).

Na do sada održanim javnim raspravama utvrdili smo uzroke katastrofalnog vodosnabdijevanja u gradu poznatom po bogatstvu pitkom vodom. Na ovoj, trećoj po redu raspravi, predstavićemo prijedlog Plana akcije i Inicijativu za promjenu Ustava Kantona Sarajevo kojom bi se naši vodeni resursi zaštitili od moguće privatizacije.

Prijedlog i inicijativa utvrđeni su na osnovu zajedničkih prijedloga građana i razrađeni uz pomoć stručnjaka.

Dnevni red:

1. Kratki pregled problema: Zašto nema vode u Sarajevu bogatom vodom?

2. Predstavljanje građanskog prijedloga Plana akcije

3. Predstavljanje građanske Inicijative za promjenu Ustava Kantona Sarajevo – NE privatizaciji vodenih resursa.

Na javnu raspravu -VODA U SARAJEVU- pozvali smo i premijera KS E. Konakovića, predsjedavajuću Skupštine KS A.Babić, kantonalnog ministra nadležnog za vode, predstavnike Vodovoda, predstavnike političkih stranaka koje imaju svoje poslanike u Skupštini Kantona …

Međunarodni dan rijeka – „Naše rijeke, naše blago!“

0

Pad prirodnih resursa, gubitak biološke raznolikosti i klimatske promjene ozbiljno ugrožavaju stanje okoliša. Povoljno stanje okoliša je neophodno za ljudski opstanak i temelj našeg ekonomskog prosperiteta. Neodrživo korištenje prirodnih resursa, se može prevazići, ako ćemo slijediti načela održivog razvoja u planiranju korištenja prirodnih dobara.

Bosna i Hercegovina s više od 9.200 mvode po glavi stanovnika najbogatija je zemlja pitkom vodom u regiji i među deset najbogatijih zemalja u Europi. To sasvim jasno ilustrira važnost vodnih resursa za zemlju i za regiju. Ljudi su tradicionalno osjetljivi na vodne resurse i jako dobro prepoznaju njihovu važnost. U svim obuhvaćenim zaštićenim područjima, vodni resursi su od velike egzistencijalne važnosti lokalnoj zajednici. Kako bi spriječili ugrožavanje stanja okoliša WWF radi na očuvanju vodnih resursa Trebišnjica te rijeke Hrčavka u Nacionalnom parku Sutjeska.

Trebišnjica; je jedna od najvažnijih rijeka u regiji te je lokalitet Neretve i Trebišnjice jedan od prioritetnih riječnih slivova WWF-a. Hidrosustav rijeke Trebišnjice je zamišljen i postavljen u 1970-tim, ali danas je koriste tri elektroprivrede, četiri agencije za vode, poljoprivrednici iz tri politička entiteta te vodoopskrba u tri države. Sliv rijeke Trebišnjice dijeli i EU granica.

“Stoga se jedino vrlo uskom suradnjom i koordinacijom najvažnijih korisnika voda Trebišnjice mogu postići gospodarski rast, socijalna pravednost i ekološka prihvatljivost, kako cjelokupno tako i za svakog pojedinog korisnika.” izjavio je Zoran Mateljak, Direktor Udruge Dinarica

WWF smatra da bi važan korak ka održivom korištenju vodnih resursa u slivu Trebišnjice bio Iskaz namjere vlada s područja Trebišnjice za uskom suradnjom u cilju ispunjenja i zajedničkih i pojedinačnih ciljeva. Kako bi se omogućila neutralna i transparentna platforma za dijalog ključnih dionika WWF radi s ključnim dionicima o održivom upravljanu vodama Trebišnjice.

Nacionalni park Sutjeska: Uprkos intenzivnom tehnološkom razvoju, društvo će uvijek u velikoj mjeri ovisiti o prirodnim vrijednostima i prirodnim resursima. Nacionalni park Sutjeska najstariji je nacionalni park u Bosni i Hercegovini. Jedno je od biološki najraznovrsnijih područja u jugoistočnoj Europi u kojem se nalazi više vrsta biljaka negoli u cijeloj Poljskoj, te sadrži jednu od posljednjih prašuma u Europi – Perućicu, strogi prirodni rezervat.

Prostor Nacionalnog parka Sutjeska ima jedinstveni potencijal za razvoj održivih gospodarskih aktivnosti i može predstavljati trajni izvor prihoda za lokalno stanovništvo.

WWF moderira proces koji će omogućiti stvaranje turističke ponude kanjoninga što uključuje obuku vodiča, nabavu opreme, pripremu i osiguranje staza te reguliranja obveza i odgovornosti svih partnera u budućem „korištenju“ kanjona Hrčavke u ekološki prihvatljive turističke svrhe.

WWF također radi i na očuvanju rijeka u regiji te su kroz panoramski 360° video omogućili doživljaj iznimnih prirodnih ljepota regionalnih rijeka Mure, Drave i Dunava za koji se sad više ne trebate smočiti. WWF je naime u suradnji s biologom i snimateljem Goranom Šafarekom snimio panoramski 360° video „Europske Amazone“ te je od sada možete „posjetiti“ sa svog kauča u dnevnom boravku ili iz ureda i odmoriti oči od poslovnih dokumenata.

O WWF-u:
WWF je jedna od najvećih i najuglednijih svjetskih nezavisnih organizacija za zaštitu prirode, s gotovo pet milijuna pristaša i globalnom mrežom aktivnom u više od stotinu zemalja. Misija WWF-a je zaustaviti propadanje zemljina prirodnog okoliša te izgraditi budućnost u kojoj ljudi žive u skladu s prirodom čuvajući svjetsku biološku raznolikost te osiguravajući da je upotreba obnovljivih prirodnih resursa održiva, promovirajući smanjenje zagađenja i rasipne potrošnje. Za dodatne informacije: http://adria.panda.org/

https://www.youtube.com/watch?v=7o3PWvrQQXg&t=17s

DVA GRADA, JEDNA BORBA – javno čitanje u Beču i Sarajevu!

0

Iako je zgrada sarajevske Vijećnice obnovljena prije više od tri godine, Vijećnica nikada zapravo nije vraćena građanima/građankama Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Protivno očekivanjima, originalnoj namjeni i historiji vlasništva, u Vijećnicu se nakon obnove i otvaranja useljava Uprava Grada Sarajeva i njom upotpunosti raspolaže. Korištenje prostora se u cjelosti i sramotno komercijalizira, zgradom raspolaže Gradonačelnik, a upravlja poduzeće.

Neformalna politička organizacija Jedan grad, jedna borba u decembru je pokrenula inicijativu Narodna čitona: Vijećnica je naša! s ciljem da zaustavi nezakonitu preobrazbu nekadašnje zgrade Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine u komercijalizirani prostor koji ćezauvijek biti otuđen od onih kojima pripada – građana i građanki Sarajeva i cijele BiH.

U subotu 18. marta 2017. godine podršku sarajevskoj incijativi protiv komercijalizacije i privatizacije jednog od kulturnih simbola grada i države, pružit će i građani i građanke Beča zajedno s brojnim autorima/autoricama iz glavnog grada Austrije. U isto vrijeme, ispred Vijećnice u Sarajevu akciji će se pridružiti i sarajevske autorice i prevoditeljice. Tako će s početkom u 12.00 sati, platoi ispred Vijećnice u Sarajevu i Gradske biblioteke u Beču postati pozornica za dvanaest autora i autorica koji će svojim čitanjem iskazati solidarnost s inicijativom Narodne čitaone. U Beču će tako pod sloganom “Vaša kuća” čitati Olja Alvir (književnica i novinarka), Barbi Marković (književnica), Gerhard Paschinger (književnik), Isolde i Hans Christian Cars (književnici), Christoph Baumgarten (novinar), dok će ispred sarajevske Vijećnice čitati Irena Žlof (prevoditeljica), Adisa Bašić (književnica), Ferida Duraković (pjesnikinja), Mirjana Evtov (prvoditeljica), Jovana Šego (prevoditeljica),Nermina Omerbegović (novinarka i pjesnikinja) i Saida Mustajbegović (novinarka). Poziv za sudjelovanje na čitanju u subotu poslan je i na adresu sarajevskog gradonačelnika g. Abdulaha Skake.

Poruka gradskim vlastima ostaje nepromijenjena: Vijećnica ne može biti samo sjedište administracije ili turistička atrakcija – Vijećnica je javno dobro i pripada svima. Stoga zahtjevamo otvaranje Vijećnice za besplatne posjete građanima minimalno jedan dan u tjednu te otvaranje čitaone unutar zgrade Vijećnice koja će biti dostupna svim posjetiteljima.

subota, 18. mart u 12.00 sati,

javno čitanje u Beču i Sarajevu!

#VijećnicaJeNaša

Asocijacija XY obilježila 8. mart okupljanjem najaktivnijih boraca za prava žena

0

U saradnji sa CARE International, Balkans, Perpetuum Mobile i Snagom Mladih, a uz podršku Švicarske vlade, OAK Fondacije i CARE Njemacka-Luxembrug, Asocijacija XY je organizirala dvodnevnu konferenciju koja je održana 7. i 8. marta u Sarajevu a bila je namijenjena  najaktivnijim mladim  ljudima koji se svakodnevno bore i zalažu za rodno ravnopravno društvo, oslobođeno svih vidova stigmatizacije, diskirminacije i nasilja.

Konferencija čiji naziv je Budi Muško – mijenjaj pravila okupila je mladiće i djevojke iz Sarajeva, Mostara i Banja Luke, a sa ciljem da otvoreno govori o tome šta ih motivira da budu agenti društvenih promjena, da se suprotstave ustaljenim i štetnim stereotipima i da vlastitim primjerom, potaknu šire društvene promjene od kojih će korist imati svi građani Bosne i Hercegovine.

„Konferencija Budi muško je organizovana povodom obilježavanja Dana žena, jer smatram da je to odlična prilika da skrenemo pažnju na položaj žena kako u BiH tako i u Svijetu. Osim toga Članovi Budi muško klubova Sarajevo, Mostara  i Banja Luke su predstavili svoje aktivnosti iz lokalne zajednice i razmijenili iskustva “ kazao je koordinator Budi Muško Kluba Amer Džekman.

Prema riječima lidera programske oblasti Zdravlje i zdravi životni stilovi Asocijacije XY Feđe Mehmedovića  borba za rodnu ravnopravnost ne treba biti rezervirana za jedan ili dva dana u godini.

„Često, o nastojanjima pojedinaca i pojedinki da učine ovo društvo boljim i ravnopravnijim, čujemo/čitamo u periodu kada se obilježavaju važni međunarodni datumi kao što su 8. mart, 16 dana aktivizma i sl., no činjenica je da ova borba traje svakodnevno i da postoje osobe koje svakodnevno doprinose razvoju društva koje poštuje i  prakticira principe rodne ravnopravnosti“ kazao je Mehmedović i dodao:

„Posebno je važno naglasiti da su okupljeni mladi ljudi volonteri i aktivisti koji svoje slobodno vrijeme koriste za dobrobit svih. Pri tome, niko od njih nije plaćen za ono što radi, već se radi o isključivo volonterskom doprinosu. To su mladi ljudi koji se suprostavljaju negativnim društvenim trendovima (upotreba alkohola, duhana, droga I nasilja) te motiviraju svoje vršnjake da žive zdrav I kvalitetan život. To su mladi ljudi koji 3 od 7 dana u sedmici, posvećuju društvenim pitanjima i razvoju boljeg društva“, zaključuje Mehmedović.

Koordinatorica Budi muško kluba Adna Kalajdžisalihović kaže da su događaji poput ove konferencije bitan korak u povratku na ljubav kao osnovnu emociju koja preovladava u čovjeku.

„Budi muško konferencija je svojevrsna posveta svim snažnim ženama i jednako snažnim muškarcima koji iz dana u dan skidaju okove koji ograničavaju njihovu individualnost, kreativnost i otvorenost, ali i omogućava beskrajne mogućnosti upoznavanja, saživljavanja i pripadanja“ kazala je Kalajdžisalihović.

Konferenciju je  organizovana u okviru projekta „Promovisanje zdravijih životnih stilova među mladim u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa-Inicijativa mladića“, koji Asocijacija XY implementira  u saradnji sa partnerima iz Banja Luke i Mostara, ali i drugih gradova širom BiH i regije.

Budi Muško Klub Sarajevo umjesto cvijeta, ženama i djevojkama u BiH poklanja pjesmu kojom afirmišu mladiće i muškarce da se usprotive rigidnim društvenim normama koje su predispozitor neravnopravnosti.