Festival “Afrička bajka”

0

Udruženje Djetlić , Dječiji svijet iz Sarajeva u saradnji sa udrugom „Knjiga u centru“ iz Zagreba organizira Festival Afrička bajka, koja će se predstaviti pod naslovom „Afrička bajka u Sarajevu“ To je samo početak čitavog niza multikulturalnih projekata koje pokreće Udruženje Djetlić i Portal dječijisvijet.ba čiji je cilj uzajamno upoznavanje, razumijevanja i saradnja.

Živimo u vremenu velikih migracija koje mijenjaju sliku svijeta. Zato je jako bitno upoznati i svoju kulturu i kulturu ljudi koji žive pokraj nas jer jedni od drugih možemo puno toga naučiti. Drago nam je da Sarajevo sve više postaje kulturno središte u kojem se susreću, upoznaju i druže umjetnici i publika s različitih strana svijeta.

Festival priče Afrička bajka u Zagrebu  organiziran je prvi put 2016 godine pod pokroviteljstvom Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba. U programu su sudjelovali između ostalih članovi Udruge Dyalli i Društvo Afrikanaca u Hrvatskoj.

Ove godine se organizira po drugi put,  sa pod naslovom „Afrička bajka u Sarajevu“.

Želimo u Sarajevu najmlađim sugrađanima, učenicima sarajevskih osnovnih škola predstaviti jednu drugačiju kulturu. Najbolji način da djecu upoznamo sa određenom kulturom je da im pričamo priče iz te kulture. Bajke i priče uče djecu o kulturnim različitostima.

Festival će se održati 04 i 05 maja 2017. Godine.

LJUBAV ČINI PORODICU

0

Danas, 3. maja, povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije/bifobije/transfobije (IDAHOT) kreće kampanja u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra pod nazivom LJUBAV ČINI PORODICU.

Bilbordima i putem društvenih mreža želimo da skrenemo pažnju na neophodnost podrške lezbejkama, gejevima, biseksualnim, trans* i interspolnim osobama i da poručimo da porodicu čini ljubav, bez obzira da li dolazi iz porodice, ili od naših partnera_ica i prijatelja_ica.

U bilbord kampanji 24 osobe zajedno poručuju da ljubav čini porodicu u svim njenim oblicima. Po prvi put u jednoj kampanji u BiH učestvuju LGBTI osobe, zajedno sa svojim prijateljima, prijateljicama i porodicama.

Podrška nam je svima važna. Uz podršku lakše savladavamo prepreke sa kojima se svakodnevno suočavamo i zato poručujemo da tamo gdje ima ljubavi, ima i podrške i porodice.

U sklopu kampanje na društvenim mrežama, objavljivaćemo fotografije i izjave osoba o tome šta su za njih porodica, podrška, solidarnost i ljubav.

Jedna od učesnica kampanje kaže: Porodica mora biti sigurno mjesto razumijevanja i ljubavi. Osjećati ljubav i imati podršku u porodici znači imati čitav svijet.

Posljednjih godina sve više LGBTI osoba trpi nasilje u porodici. Roditelji, sestre, braća i ostali članovi porodice su ove osobe zatvarali, prisiljavali na liječenje, izbacivali iz kuće, prijetili im, ucjenjivali ih, te kontinuirano psihički i fizički zlostavljali.

Porodica bi trebala da bude mjesto podrške i razumijevanja, a ne mjesto odbacivanja, patnje i nasilja. Zato je, u okolnostima kao što su ove, podrška LGBTI osobama izuzetno bitna i traba da dolazi i od porodice, prijatelja_ica, poznanika_ca i partnera_ica.

Online kampanju možete pratiti na Facebook stranici Sarajevskog otvorenog centra.

„Zajedno stvaramo“

0

U organizaciji Nansen dijalog centra Sarajevo i  fondacije Schüler Helfen Leben (SHL) u Jajcu će od 6. do 8. maja/svibnja 2017. godine biti upriličena trodnevna manifestacija „Zajedno stvaramo“, sa ciljem podrške mladima u  donošenju odluka u tom bosanskohercegovačkom gradu.

Prvog dana 100 učesnika/ca manifestacije ”Zajedno stvaramo” u Jajcu okupljenima će predstaviti vlastite potrebe te označiti koja vrsta podrške im je neophodna. Ovom prilikom će SHL predstaviti 25 pozitivnih priča realizovanih tokom 25 godina djelovanja organizacije u BiH te predstaviti nominovane kandidate za ambasadore/ice aktivizma i najbolji projekat podržan od strane fondacije SHL u 2016. godini.

Drugog dana biće realizovana volonterska akcija sa 100 mladih u Strukovnoj školi u okviru koje će biti uređen enterijer i školsko igralište. Istog dana mladi će intervjuisati građane/ke o dobrim i lošim stranama života u Jajcu te ličnim razmišljanjima o životu u kontekstu lokalne zajednice. Istog dana će se organizovati  druženje na uređenom školskom dvorištu gdje će biti proglašeni ambasador/ica aktivizma i najbolji projekat podržan od strane fondacije SHL, kojeg će birati učesnici/e manifestacije.

Trećeg dana, 8. maja/svibnja 2017. na programu je konferencija u organizaciji Nansen dijalog centra Sarajevo pod nazivom ”Jajce-još jedna uspješna priča ili ..???”

Učenici/e Srednje strukovne škole u kojoj se manifestacija realizuje bili/e su dio programa i sveukupnog obimnog angažmana Nansen dijalog centra (NDC) Sarajevo koji je realizovan od 2009. godine u Jajcu.

Sa učenicima/cama Srednje strukovne škole, nastavnicama/cima i roditeljima realizirano je niz aktivnosti uz podršku školske administracije, općine i kantonalnog ministarstva obrazovanja. Jedan od važnih ishoda ovoga angažmana je uspostavljanje Nansen-foruma mladih graditelja/ica mira (NFYP) među učenicama/cima ove škole. Nakon uspostavljanja NFYP-a, učenice/ci su osmislili i realizirali brojne međuetničke lokalne i regionalne aktivnosti, uz podršku NDC-ovog nastavničkog alumnija i NKO-a.

Uprkos pozitivnim ishodima, tokom proljeća 2016, kantonalno ministarstvo obrazovanja donijelo je  odluku o uspostavljanju nove (paralelne) škole za Bošnjačke učenike/ce, na bosanskom jeziku, čime bi se učenice/ci podijelili na osnovu etničke pripadnosti/opredjeljenja.

Takvoj odluci, putem protesta, suprotstavila se grupa učenika/ca. Odluka je suspendovana, ispostaviće se samo na neko vrijeme.

Neki od članova/ica Nansen-foruma mladih graditelja bili su predvodnici/e ovog protesta što nam daje osnova da vjerujemo kako je riječ o rezultatima angažmana Nansen dijalog centra Sarajevo u Jajcu.

U svjetlu postojećih prilika, a nastojeći da se na adekvatan način zaokruži dvodecenijski rad NDC Sarajevo, u Jajcu će se organizovati međunarodna konferencija.

Na konferenciji će se raspravljati o značaju protesta, kao političkom činu par excellence, zasigurno bez presedana u novijoj istoriji BiH, ali i o značaju samih procesa koji su doveli do protesta.

Iskustva, potrebe, očekivanja i perspektive međuetničke saradnje i Uloga lokalnih i međunarodnih aktera u kreiranju uslova za društvene promjene nazivi su panela koji će u okviru konferencije biti organizovani, nakon čega će biti predstavljen Nansen dijalog pristup uz prezentaciju studije slučaja te u završnom dijelu konferencije otvoren prostor za dijalog na temu Jajca kao još jedne uspješne ili kratkoročno uspješne priče.

Na konferenciji učestvuju: predstavnici/ce lokalni vlasti, predstavnici škole, predstavnici/ce NFYP (Jajce, Zvornik, Bratunac i Srebrenica), predstavnici NKO (Jajce, Zvornik, Bratunac i Srebrenica), čelnici/ce škole, roditelji, predstavnici/ce Nansen dijalog mreže iz regije, predstavnici/ce međunarodne zajednice i mediji.

 

MEXT stipendije za 2018. godinu

0

Vlada Japana nudi 4 različita programa stipendiranja za studente iz BiH koji žele studirati na univerzitetima u Japanu, u sklopu MEXT  (Ministarstvo obrazovanja, kulture, sporta, tehnologije i nauke) programa stipendiranja.  Rok za predaju aplikacija je 20. juni, 2017. godine, do 17 sati.

 

Od 1996. godine, preko 30 studenata iz Bosne i Hercegovine je steklo obrazovanje u Japanu putem MEXT programa stipendiranja.

 

4 programa stipendiranja za 2018. godinu uključuju:

 • studente istraživače (MA/PhD)
 • studente dodiplomskog studija
 • studente tehnoloških fakulteta
 • studente fakulteta za stručno usavršavanje.

 

Više detalja o svim programima se može naći na našoj web stranici Ambasade Japana u BiH: http://www.bosnia.emb-japan.go.jp/. Sve potrebne informacije dostupne su na web stranici ambasade, te u uputama za apliciranje, te telefonski upiti neće biti prihvaćeni. U slučaju dodatnih pitanja, ista se mogu poslati na email adresu embassyofjapan.culture@sx.mofa.go.jp.

Za sve programe, aplikanti moraju biti spremni učiti japanski jezik te, po završetku svojih studija u Japanu, raditi na jačanju odnosa između BiH i Japana.

 

Vlada Japana nudi sljedeće programe stipendiranja:

 

 1. Postdiplomski (istraživački) studij
 • Svi studenti koji žele studirati na japanskim univerzitetima kao studenti istraživači
 • Rođeni 2. aprila 1983. godine, ili kasnije
 • Trajanje stipendije: 1,5 do 2 godine (uključuje 6 mjeseci učenja japanskog jezika)

 

 1. Učenici/studenti – nediplomirani
 • Društvene, humanističke i prirodne nauke
 • Rođeni između 2. aprila 1996. i 1. aprila 20001. godine
 • Završeno redovno dvanaestogodišnje školovanje do marta 2018. godine
 • Trajanje stipendije: oko 5 godina (uključuje jednu godinu učenja japanskog jezika)

 

 1. Studenti tehnoloških fakulteta
 • Specijalnost – oblast tehničkih predmeta
 • Rođeni između 2. aprila 1996. i 1. aprila 2001. godine
 • Završeno redovno jedanaestogodišnje školovanje do marta 2018. godine
 • Trajanje stipendije: oko 4 godine (uključuje jednu godinu učenja japanskog jezika)

 

 1. Studenti fakulteta za stručno usavršavanje
 • Specijalnost – tehnologija, lična skrb i ishrana, edukacija i socijalni rad, poslovanje, moda i ekonomika domaćinstva, kultura i opšta edukacija, te druga polja.
 • Rođeni između 2. aprila 1996. i 1. aprila 2001. godine
 • Završeno redovno dvanaestogodišnje školovanje do marta 2018. godine
 • Trajanje stipendije: oko 3 godine (uključuje jednu godinu učenja japanskog jezika)

 

 

Književna nagrada Šukrija Pandžo 2017.

0

Školegijum po drugi put raspisuje konkurs za Književnu nagradu Šukrija Pandžo. Pročitajte propozicije konkursa.

 

1. Sad. Pozor. PRIPREMA

Zadatak:

Predložiti književno djelo za djecu koje nije na spisku obaveznih lektira i tekstova u nastavnim planovima i programima te ponuditi metodičku pripremu časa koja će odgovoriti na sljedeća pitanja:

– Za koji uzrast đaka će se tekst koristiti?

– Koji ishod(i) će se obradom tog teksta postići?

– Koje se vrijednosti obradom teksta afirmišu (jednakost, odgovornost, pravičnost, altruizam, istinoljubivost…)?

– Zašto je odabrano djelo pogodno za ostvarenje navedenih ciljeva?

Sastavni dio pripreme treba biti kratak prikaz djela.

Konkurs ostaje otvoren do 30. juna 2017. godine.

Svi pristigli radovi objaviće se 1. jula na sajtu Školegijuma.

Žiri će odluku saopštiti 25. avgusta.

Nagrada se sastoji od diplome i novčanog iznosa od 500 KM.

Radove šaljite potpisane imenom i prezimenom na e-mail adresu skolegijum@gmail.com.

2. Roman. Priče. Pjesme.

Autorice i autori se pozivaju da pošalju rukopis romana, zbirke priča ili zbirke pjesama za djecu, u pdf formatu, na adresu redakcije Školegijuma, do 30. juna 2017. godine.

Djelo po izboru žirija biće štampano u ediciji Lektira narodu u 2.000 primjeraka.

Nagrada se sastoji od diplome i novčanog iznosa od 1.000 KM, koji uključuje i otkup autorskih prava za navedeno izdanje.

Radove šaljite potpisane imenom i prezimenom na e-mail adresu skolegijum@gmail.com.

Tragamo za pričama koje se zasnivaju na činjenicama

0

Istinomjer poziva sve zainteresovane građane/ke i novinare/ke u Bosni i Hercegovini da dostave svoje istraživačke radove i tako učestvuju u Balkanskoj nagradi za “fact-checking” (provjeru činjenica).

Organizacije FaktografIstinomer i Istinomjer, pod pokroviteljstvom Međunarodne mreže za provjeru činjenica, organizuju dodjelu Balkanske nagrade za “fact-checking”, koja će biti dodijeljena na POINT 6.0 konferenciji. Nagrada je ustanovljena kako bi ohrabrila građane/ke i novinare/ke u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji da počnu da se bave provjerom činjenica.

Gore navedene organizacije pozivaju sve zainteresovane da, ukoliko imaju istraživački rad ili priču utemeljenu na dokazanim činjenicama, koja prati aktuelno pitanje od javnog značaja, istu dostave do 08. maja 2017. i tako učestvuju na konkursu za Balkansku nagradu za “fact-checking” (provjeru činjenica). Rad ili priča treba da ocjenjuju tačnost tvrdnje koju je iznijela osoba koja vrši javnu funkciju, ili ju je saopštila javna institucija. Izjave koje se ocjenjuju moraju biti formulisane tako da se njihova tačnost može utvrditi objektivnom provjerom.

Priču možete kandidovati putem formulara dostupnog na ovom LINKU.

Pobjednici će biti proglašeni 17. maja, a biće izabrani na osnovu:

(a) izbora izjave koja se provjerava i ocjenjuje, a koja mora biti relevantna i/ili opšte poznata

(b) relevantnosti korišćenih izvora

(c) efikasnosti i jasnoće pri zaključivanju i ocjenjivanju izabrane tvrdnje.

Tvrdnja koja se ocjenjuje može se pronaći bilo gdje, u dnevnoj i sedmičnoj, web ili printanoj štampi, informativnim i/ili dijaloškim TV emisijama. Bitno je da ista dolazi od osobe sa javnom funkcijom ili institucije. Rad ili priča treba da zadovoljava osnovne kriterijume “fact-checkinga”.

Nagrada se sastoji od tri stipendije – po jedna za prijave iz BiH, Hrvatske i Srbije – za učešće na Četvrtom globalnom samitu o provjeri činjenica u Madridu (od 5. do 7. jula). Ova konferencija okuplja sve značajnije redakcije u svijetu koje se bave provjerom činjenica; od dobitnika Pulicerove nagrade, Politifacta, do novinara/ki koji se bave provjerom činjenica u medijima kao što su Libération, The Washington Post, ABC News, itd. Pobjednici/e će tako dobiti priliku da se upoznaju sa najboljim praksama i novim alatima, kao i sa liderima u ovoj oblasti širom svijeta.

Stipendija pokriva troškove smještaja i puta do Madrida, kao i dio troškova za hranu. Pobjednici će biti pozvani i na konferenciju POINT 6.0, za šta će troškovi, također, biti pokriveni.

Više o samom fact-checking-u, nagradi, te uslovima učešća možete pogledati OVDJE.

 

 

Prijavi se na šesti Dubrovnik film festival !

0
PRAVILNIK 2017.
DUFF (Dubrovnik film festival) je filmski festival djece i mladih u dobi do 20 godina iz zemalja Mediterana.
Misija festivala je omogućiti, promicati i poticati filmsko stvaralaštvo djece i mladih.
Vizija festivala je postati izlogom mediteranskog filmskog stvaralaštva djece i mladih.
Organizatori Javna ustanova u kulturi Kinematografi Dubrovnik Udruga za promicanje medijske kulture Luža Udruga
Škola filma Šipan
UVJETI SUDJELOVANJA
1. U natjecateljskom dijelu festivala mogu sudjelovati autori koji djeluju i/ili žive u jednoj od mediteranskih zemalja , a koji su mlađi od 20 godina u trenutku nastanka filma.
2. Natjecateljski program je podijeljen u dvije dobne skupine ( do 15 godina i od 16-20 godina) za animirani, igrani film i dokumentarni film, dok je otvorena kategorija jedinstvena.
3. Na Festival se mogu prijaviti filmska ostvarenja pojedinaca/klubova/škola. Svaki autor ili organizacija može prijaviti neograničen broj filmskih ostvarenja.
Sudjelovanje na festivalu se ne naplaćuje.
4. Maksimalna dužina trajanja pojedinog filma ne smije biti dulja od 20 minuta (uključujući špice) .
5. Filmovi ne smiju biti stariji od 1. rujna 2015.
6. Svi filmovi moraju biti titlovani na engleskom jeziku.
7. Za prijavu na festival potrebno je ispuniti on line prijavnicu
8. Radovi, u jednom od sljedećih formata –MOV/MP4/MPG/AVI ,šalju se putem besplatnog serveraduff.wetransfer.com
9. Organizatorima će na mail duff@kinematografi.org stići valjana prijavnica kao i link sa kojeg se može spustiti film.
10. Alternativno, radovi koji iz objektivnih razloga ne mogu biti poslani online mogu biti poslani isključivo na DVD-u, snimljeni kao video file i poslani običnom poštom na adresu Kinematografi Dubrovnik, Branitelja Dubrovnika 42, 20000 Dubrovnik, Hrvatska. Svaki autor/ organizacija, ukoliko poštom šalje radove i prijavnicu, treba ju čitko ispuniti, potpisati i priložiti uz film te pravovremeno poslati.
11. Ukoliko prijavnicu ne ispunjavate online, obavezno ju je poslati u elektronskom obliku i uz nju priložiti dvije still fotografije iz filma, kako bi iste mogle biti uvrštene u katalog. Adresu za slanje je duff@kinematografi.org. Kratak sadržaj filma (3-5 rečenica) je obavezno popuniti u prijavnici.
12. Filmovi i prijavnice trebaju biti poslani najkasnije do15. srpnja 2017.
13. Filmovi koji ne udovoljavaju navedenim kriterijima neće biti razmatrani u selekcijskom postupku .4
 14. Festival zadržava pravo da se radi promicanja filmskog stvaralaštva koristi prijavljenim ostvarenjima za prikazivanje u javnim medijima i drugim oblicima javnog prikazivanja te presnimi ostvarenja u nekomercijalne svrhe za arhiv Festivala.
15. Selekcija filmova uvrštenih u program Festivala bit će objavljena početkom rujna na web stranici ww.duff.kinematografi.org, a svi autori također će biti obaviješteni o selekciji i putem e-maila.
NAGRADE
Kategorije u kojima će biti dodijeljene nagrade su slijedeće:
Nagrade žirija:
1. Najbolji animirani film za obje dobne skupine
2. Najbolji igrani film za obje dobne skupine
3. Najbolji dokumentarni film za obje dobne skupine
4. Najbolji film u otvorenoj kategoriji – jedinstvena nagrada
5. Grand Prix festivala
Nagrade publike:
1. Najbolji animirani film prema izboru djece
2. Najbolji film prema glasovima publike
Nagrade nisu novčanog karaktera.
SMJEŠTAJ I PUTNI TROŠKOVI
Shodno kapacitetima Festival će omogućiti beplatan smještaj i hranu svim sudionicima koji su prošli selekciju (po filmu jedan mladi autor i jedan voditelj/pratitelj). Ostalim sudionicima biti će po povoljnim uvjetima omogućen boravak za vrijeme Festivala u Dubrovniku. Organizator ne pokriva putne troškove sudionika.
Kinematografi Dubrovnik
Branitelja Dubrovnika 42
20000 Dubrovnik
tel. +38520417107, +38520638640
gsm. +38598334588
www.kinematografi.org

Fondacije CURE dodijelila deset nagrada srednjoškolcima i srednjoškolkama

0

Fondacije CURE dodijelila deset nagrada srednjoškolcima i srednjoškolkama koji/e su dostavili/e svoje pismene radove povodom konkursa na temu “Ne tolerišem nasilje u vezama mladih!“
Fondacija CURE je danas, 26.04.2017. godine na svečanom proglašenju imena i dodjeli zavalnica dodijelila nagrade za deset pismenih radova u Sarajevu, a nagradu su dobili/e:
1. Adnan Selimović, Prnjavor
2. Almedin Ćatić, Sanski Most
3. Amila Tulić, Zenica
4. Darija Marić, Kiseljak
5. Darja Hajdukov, Tuzla
6. Džana Pivač, Sarajevo
7. Hanifa Begović, Gračanica
8. Miloš Jokić, Prnjavor
9. Mirsada Džinović, Brčko
10. Sarah Karihman, Žepče
Fondacija CURE je objavila konkurs za srednjoškolce i srednjoškolke da dostave svoje pismene radove na temu “Ne tolerišem nasilje u vezama mladih!“, s ciljem da mlade osobe iznesu svoje stavove vezano za nasilje koje se događa mladim osobama u različitim vrstama veza (prijateljskim, porodičnim, ljubavnim itd.) kako bi svojim radom ponudili/e odgovor na pitanje kako mlade osobe doživljavaju nasilje, kako se osjećaju i kako djeluju u svakodnevnim situacijama nasilja (nasilje na internetu, vršnjačko nasilje, nasilje u ljubavnim odnosima, nasilje na ulici, porodično nasilje i slično).
Na objavljeni konkurs smo dobile sedamdeset pismenih radova iz cijele BiH. Fondacija CURE je obezbijedila od strane donatora Die Feministishe Friedensorganisation (cfd), da autori i autorice pet nagrađenih pismenih radova dobiju po jedan elektronski uređaj, u ovom slučaju tablet, kao nagradu za svoj angažman, dok je Fond otvoreno društvo podržao ovu inicijativu s dodatnim sredstvima, pa smo uspjele obezbijediti još dodatnih pet elektronskih uređaja (tableta).
Fond otvoreno društvo je podržao ovu inicijativu, nakon što smo u Fondaciji CURE došle na ideju da tražimo od pojedinaca/ki, organizacija/fondacija/ambasada, poslovnih subjekata da podrže ovu inicijativu te da obezbijede jedan ili više tableta kako bi uspjeli/e nagraditi što veći broj mladih osoba koje su se odvažile i kreirale fenomenalne pismene radove.
Radovi koji su izabrani kao nagrađeni bit će objavljeni na društvenim mrežama i web stranicama Fondacije CURE. Nakon objavljenih pismenih radova planiramo raditi s mladim osobama da bismo kreirale/i performans/monolog u kojem će mlade osobe na sceni pričati i/ili čitati nagrađene pismene radove na temu “Ne tolerišem nasilje u vezama mladih!“.
Dobrodošli/

Pravo Ljudski ponovno putuje… Maglaj, Doboj i Travnik

0

Pravo Ljudski se vraća na put! U Maglaju, Doboju i Travniku od 26. do 28. aprila održat će se projekcije filma Flotel Europa autora Vladimira Tomića.

Godine 1992. talas izbjeglica iz ratom zahvaćene Bosne i Hercegovine stiže u Dansku. Kako su postojeći izbjeglički kampovi bili u potpunosti puni, Crveni krst je u kanal u Kopenhagenu usidrio ogroman brod pod nazivom Flotel Europa. Brod će postati privremeni dom za hiljadu ljudi koji čekaju na odluku vlasti o podnesenim zahtjevima za azil. Među njima je i dvanaestogodišnji Vladimir koji je iz ratnog Sarajeva pobjegao sa majkom i starijim bratom. Njih troje će dvije godine života provesti u međuprostoru kreiranom Flotelom Europa. Dvije decenije kasnije Vladimir Tomić nas vodi kroz svoje odrastanje na Flotelu ispunjenim odjecima rata, no i čežnjama, snovima i željama koje čine adolescenciju. Priča o sazrijevanju protkana je ličnim VHS snimkama izbjeglica sa kojima dijele “prostorno-vremenski vakuum” Flotela Europa.

Film Flotel Europa biće prikazan u Maglaju (26. april, 19h u Domu kulture “Edhem Mulabdić”), u Doboju (27. april, 19h u Narodnoj biblioteci Doboj), i u Travniku (28. april u 19h, u Centru za kulturu općine Travnik).

Sve projekcije omogućene su kroz podršku lokalnih partnera, Nacionalne Fondacije za Demokratiju iz Washingtona, dok su projekcije u Maglaju i Doboju dodatno podržane od strane Francuskog instituta u BiH i UNESCO.

Ulaz na sve događaje Pravo Ljudski putuje… je slobodan.

Pravo Ljudski putuje… je inicijativa decentralizacije programa Pravo Ljudski Film Festivala, podržana od NED (Nacionalna fondacija za demokratiju iz Washingtona, DC).

Održan prvi Train the trainers seminar Evropskog parlamenta mladih

0

U sklopu programa Understanding Europe, danas je u prostorijama EU info centra održan prvi dan programa “Train the trainers”. Train the trainers je trodnevni seminar namijenjen usavršavanju trenera koji realizuju radionice Understanding Europe programa. U periodu od 21. do 23. aprila program ovaj događaj će okupiti članove Evropskog parlamenta mladih iz nekoliko regionalnih ureda organizacije koji će imati priliku proći proces usavršavanja vlastitih vještina kroz raznovrsne module koje program nudi. Mladim trenerima svoje znanje će prenijeti Kerstin Eckart i Alexandre Naryanin, predstavnici iz Europa Schwarzkopf-Stiftung Junges fondacije. Naime, Understanding Europe je program namijenjen srednjoškolcima koji se realizuje u vidu četverosatne radionice sa ciljem edukacije mladih ljudi o Evropskoj uniji. Učesnici programa rade nezavisno na otkrivanju motiva koji utječu na evropski integracioni proces. Upoznaju se sa glavnim institucijama i kompetencijama Evropske unije i diskutuju o mogućnostima i političkom aktivizmu u Evropi. Evropski parlament mladih je putem ovog programa uključio više od 450 srednjoškolaca u više od 17 škola u svim gradovima u kojima je organizacija prisutna, u 2017. godine, planirano je udvostručiti ovaj broj kako bi se mladi ljudi upoznali sa ciljevima i glavnim načelima Evropske Unije. Program Train the trainers će omogućiti trenerima da unaprijede učinkovitost i kvalitet radionica koje će se održati u narednom periodu. Evropski parlament mladih u BiH (EYP BiH) je osnovan 2013. godine kao dio mreže neprofitnih i nevladinih organizacija u 41 zemlji Evrope. Najznačajniji cilj organizacije je podstaći razmišljanje o aktuelnim socijalnim i kulturnim problemima, kao i promocija demokratskih vrijednosti i utjecaj na mlade kroz neformalne i inovativne edukacijske metode.