Protest za Neretvicu, rijeku vam ne damo!

0

Eko Akcija

Nekoliko stotina građana  okupilo se rano jutros s namjerom blokade puta bagerima i mašinama  investitora Amitea D.O.O. Mostar, koje danas namjeravaju početi radove na izgradnji prve dvije mini hidroelektrane, od ukupno planiranih 15 na Neretvici, rijeci dugoj 27 kilometara. Klišani i ostali ljubitelji prirode pokazali još jednom neviđeno jedinstvo, uz jedan zajednički cilj: spasiti bajkovitu Neretvicu.

Ovo je drug protestni skup koji je okupio sve generacije. Borba za Neretvicu i sve druge bosanskohercegovačke rijeke kojima prijeti stihijska izgradnja malih hidroelektrana  ujedinila je aktiviste za zaštitu prirode, medije i građane. No, investitori, uz nesebičnu pomoć općinskog režima i njihovih satelita ne odustaje od namjere da zabetonira ovu rijeku koja je bogata endemskim vrstama i da riblje staze prepriječi betonom, kako bi pojedinci ostvarili dodatni profit na račun uništavanja zajednice i ovog iznimno vrijednog resursa. Metode kojima se služe lokalne vlasti su u potpunoj suprotnosti sa osnovnim principima omogućavanja građanima i građankama da učestvuju u procesima donošenja odluka. Od općinskih službi ni nakon dva mjeseca i  niza pokušaja, od slanja zahtjeva za pristup informacijama,urgencija i žalbi na urgenciju, nakon što su istekli svi zakonski rokovi,  građani i građanke nisu dobili povratnu informacju niti jedan dokument. Ovakav stav lokalne uprave prema  vlastitom stanovništu je zastrašujuće zanemarivanje stavova građana i građanki  i predstavlja već dobro uhodanu praksu čiji je osnovni cilje uništavanje i otimačina resursa od kojeg zavise i sve buduće generacije. Lokalna uprava ove zajednice ne poznaje osnovne postulate koji se odnose na obavezu aktivne zaštite i upravljanja resursima kako bi svi mogli imati koristi od njih i  pokazuje se kao autonomni aparat moći kojim upravljaju interesi manjine- investitora.  Nadalje, kroz isključivanje stanovništva  iz procesa učestvovanja u donošenju odluka, lokalna uprava se delegitimizira i na taj način onemogućava da se kroz uvažavanje stavova zajednice prevaziđu manjkavosti postojećeg  sistema. Potpuno odsustvo shvatanja prirodnih resursa kao zajedničkog dobra od strane lokalne uprave samo dodatno ohrabruje i podstiče narod da otpor  jasno artikuliše kroz blokadu degradirajućih procesa, što Klišani rade sa velikom predanošću.

Ljudi okupljeni oko borbe za rijeku  svoju bitku vode na nekoliko frontova, organizovali su i skupljanje potpisa za peticiju, te su angažovali i pravni tim i pokrenut je upravni spor pred Kantonalnim sudom u Sarajevu kojm će se nastojati dokazati učinjeni propusti u proceduri izdavanja okolišnih dozvola za igradnju mHE Gorovnik ušće i Srijanski most, te iste oboriti. Također, prema Tužilaštvu FBiH upućena je incijativa za podnošenje zahtjeva za preispitivanje zakonitosti u postupku izdavanja navedenih dozvola.

Nosilac ove aktivnosti je Udruženje građana Zeleni Neretva Konjic, dok su podršku  dala udruženja iz svih dijelova države.

Sloboda rijekama!