Okoliš, Edukacija i poduzetništvo kroz interetičku saradnju osnovnih škola Hercegovine

0

Aktivnosti koje Omladinski klub Novi val  sprovodi od 2010. godine kroz direktne aktivnosti na terenu ima za cilj spajanje  učenika osnovnih škola grada Mostara i Nevesinja (bosanski, srpski i hrvatski plan i program).

Osim projekata koje smo do sada realizovali sa ambasadom Sjedinjenih Američkih  Država,  projekata sa ciljem pomirenja, dijaloga i interetničke saradnje u ovoj oblasti ima vrlo malo i  upravo zbog toga naš cilj je da kroz ovaj projekat potaknemo mlade ljude da počinju razmišljati i poduzetnički.

Danas su u Eko centru Blagaj su bile upriličene radionice za 7, osnovnih škola sa ukupno 72 učenika i 8 nastavnika.

Predviđeni plan se odnosi na poduzetničku inicijativu koja bi donosila simboličan prihod školi, školskim sekcijama ili opremila neke od nastavničkih učionica. Na ovaj način bi se i učenici osjećali društveno odgovornije.

Prvih 9 prijedloga biznis projekata koje komisija ocijeni kao najbolje. dobit će nagradu u vrijednosti od 400 dolara , što bi se koristilo isključivo za nabavku opreme, materijala ili sličnih potreba za realizaciju ideje.

Glavni cilj projekta zasnovan je na interetničkoj saradnji osnovnih škola u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj (Mostar i Nevesinje), kako bi se na jednoj strani pokazalo bogatstvo različitosti kao i  bogatstvo jednakosti na drugoj. Osim toga, želimo pokazati djeci koliko je važan biodiverzitet i priroda za ljudska bića. To će se raditi kroz edukativne programe i poduzetničke aktivnosti kako bi mladi mogli saznati koliko je važna ekologija, poduzetništvo, kultura i biodiverzitet, ali i koliko je važna interetnička saradnja; pomirenje i koegzistencija na ovim područjima.