Odlaganje nuklearnog otpada na Trgovskoj gori, koje će direktno ugroziti snabdijevanje Novog Grada vodom

0
Pozdravljamo inicijativu ekoloških udruženja koja danas u Sarajevu organizuju protestno okupljanje protiv odlaganja nuklearnog otpada na granici Evropske unije s BiH, ali im se nećemo pridružiti zato što bi, osim vlasti BiH i Republike Hrvatske, adresa protesta morala biti i Delegacija Evropske unije u našoj zemlji.

Odlaganje nuklearnog otpada na Trgovskoj gori, koje će direktno ugroziti snabdijevanje Novog Grada vodom, nije samo pitanje odnosa Hrvatske i BiH već odnosa Evropske unije prema našoj zemlji. Propisi zaštite okoliša i vitalnih prirodnih resursa u EU vrlo su jasni i striktni, ali to očigledno ne važi za zemlje na periferiji Unije, prema kojim se ona sve više odnosi kao kolonijalna sila. Nakon Strategije za Zapadni Balkan u kojoj okoliš jedva da se spominje, takav kolonijalni odnos ponavlja se i na primjeru odlaganja nuklearnog otpada, protivno Konvenciji o prekograničnom utjecaju na životnu sredinu, a koje je i EU potpisnica, kao i Slovenija, Hrvatska i BiH. Ovim se dodatno otežava i ugrožava život ljudi u krajevima već uveliko opustošenim politikom odvlačenja mladih i stručnih kadrova koju provode neke članice EU, dok sama Hrvatska svjesno štetnom uticaju izlaže svoja područja naseljena stanovništvom iz manjinskog naroda.

Podsjećamo na brzinu i intenzitet reagovanja Evropske unije na izgradnju Bloka 7 TE u Tuzli, pod izlikom zabrinutosti za okoliš. Budući da je takva reakcija izostala u slučaju TE Stanari, za koju je kapital stigao iz same Unije, kao i u ovom slučaju nuklearnog otpada, može se zaključiti da je EU zabrinuta samo za svoj uticaj na Balkanu, koji očigledno smatra isključivo svojom kolonijalnom teritorijom.

Eko akcija

Sarajevo