Na Grani Zelenoj – “Dobre Kote”

„Pretvaramo javne prostore Sarajeva u zajedničke slobodne zone ljubavi, solidarnosti i umjetnosti.“ stoji u kratkom opisu projekta ”Dobre Kote”, koji je započeo u Sarajevu polovinom 2015. godine.

Video produciran u partnerstvu sa Fondacijom Heinrich Böll