Trailer – “Kupus ili čanci pitanje je sad?”

Trailer za reportažu rađenu u sklopu projekta Print, audio i video novinarstvo koje provodi Udruženje za kulturnu i medijsku dekontaminaciju. Radionica se održala u Gornjem Vakufu – Uskoplju.