Otvoreni Univerzitet – “Globalni i lokalni protest – Kakav svijet želimo?”

Drugi okrugli sto u sklopu Otvorenog univerziteta na kojem su razgovarali: Srećko Horvat, Emir Hodžić, Srđan Puhalo, Selma Spahić i Nermina Mujagić